top of page
  • Zelené střechy

Zelené střechy zpříjemňují život, lze je vybudovat i dodatečně

Zelené střechy se začínají prosazovat nejen u novostaveb rodinných a bytových domů, ale stále častěji také při jejich renovaci. Dodatečně lze ozelenit lze jak ploché, tak šikmé střechy. Záleží na konstrukci a statice domu. Vhodné jsou takzvaně extenzivní skladby zelených střech, které jsou lehčí, tudíž nezatěžují konstrukci domu a jsou méně náročné na údržbu.Proč se zelená střecha vyplatí? Hlavním důvodem je zlepšení mikroklimatu v budově, protože pomáhá prostor ochlazovat a regulovat výkyvy teplot ve střešní konstrukci a tím pádem i v domě. Má také estetickou funkci.

Investoři se mohou rozhodnout pro výstavbu dvou typů zelených střech: extenzivní a intenzivní. Liší se od sebe zejména skladbou a následnou údržbou. Extenzivní střechy jsou lehké, nízkoúdržbové a investičně nenáročné. Nemohou být ale být využívány k pobytu, protože skladba střechy a vegetace to nedovoluje, jedná se zejména o nenáročné rostliny. Intenzivní střechy naopak slouží i k pobytu, využívají se jako klasická zahrada, ale investičně jsou mnohem náročnější a to i z hlediska údržby.

Intenzivní zelené střechy slouží i k pobytu, chovají se jako zahrada, ale investičně jsou mnohem náročnější a to i z hlediska údržby.
Intenzivní střechy slouží jako obytné zahrady


Střechy je možné ozelenit i zpětně, a to včetně střech šikmých

Zpětně lze ozelenit v podstatě jakoukoli střechu, pokud to její konstrukce umožní. Klíčová je schopnost střechy unést dodatečné zatížení budovy. Ideálními adepty jsou proto střechy ploché, ale i u šikmých lze najít vhodné řešení.


V případě střech s nízkou nosností se nabízí využít odlehčení souvrství zelené střechy pomocí speciálních nasákavých desek z minerální vlny, které pomáhají akumulovat vodu a částečně fungují i jako substrát. Používají se zejména u méně náročných extenzivních zelených střech.

Speciální nasákavé desky z minerální vlny pomáhají akumulovat vodu a částečně fungují i jako substrát.
Speciální nasákavé desky z minerální vlny pro zelené střechy

Ideální je nicméně myslet na výstavbu zelené střechy ještě před stavbou domu. Realizace tak vyjde nejlevněji a zelená střecha může dokonale zapadnout do celkového architektonického řešení.

Zelená střecha může nahradit klimatizaci

O zelených střechách se proto často hovoří jako o alternativě ke klimatizaci. Za určitých podmínek tomu tak i může být a to zejména v případě intenzivních zelených střech. Je ale třeba dodat, že zahřívání budovy se odehrává i přes fasádu a okna, takže záleží i na zastínění oken a tepelné izolaci stěn.


Každopádně jakýkoliv druh zelené střechy a forma aplikace je účinnou ochranou proti výkyvům teplot. Na povrchu klasické střešní krytiny mohou teploty překračovat i více než 70 stupňů celsia, v zimě klesnout i na minus 20.


V souvrství zelené střechy se ale drží teploty na přijatelných úrovních s minimálními výkyvy. na jejím povrchu maximálně 40 stupňů a na hydroizolaci 25, maximálně 30 stupňů. V zimě střecha tolik nepromrzne, není tam taková tepelná ztráta.

Stavební povolení není obyčejně na zelenou střechu třeba

Na výstavbu zelené střechy není obyčejně stavební povolení potřeba, protože veškerá vegetační souvrství se na střechu pouze pokládají. Pokud by se ale muselo zasahovat do nosné konstrukce, tak se investor bez potřebných povolení neobejde. U nenáročných extenzivní střech povolení zpravidla není třeba.

U nenáročných extenzivní střech povolení zpravidla není třeba

Comments


bottom of page