top of page

Na tloušťce izolace záleží: musí mít alespoň 15 cm

Příležitost kopnout penaltu, ale šanci neproměnit. I tak by se s trochou nadsázky dal definovat přístup Čechů k zateplení fasády. Spotřebitelé sice věnují velkou pozornost výběru vhodného materiálu (86 procent), ale už jen 63 procent z nich řeší optimální tloušťku izolace. Jen necelá pětina (17 procent) majitelů rodinných domů má svoji nemovitost dostatečně zateplenou izolací o tloušťce 16 centimetrů a více. Přitom platí pravidlo, že zateplovat izolací pod 15 centimetrů tloušťky se prakticky nevyplatí.

Z průzkumu asociace vyplývá, že 83 procent domácností nevyužívá naplno úspor, které jim zateplení může přinést. Obecně lze totiž konstatovat, že zateplovat izolací pod 15 centimetrů tloušťky se prakticky nevyplatí. Každý centimetr izolace navíc sice něco stojí, ale tento cenový rozdíl je nesrovnatelný s efektem a úsporou, které silnější tepelná izolace domácnosti zajistí.

SHRNUTÍ: Vůbec nejdražší je totiž samotná realizace zateplení. Náklady v podobě zpracování projektu, práce, lepidla, perlinky, omítky, barvy, lešení a podobně jsou fixní bez ohledu na to, zda se použije izolant o tloušťce pěti, nebo patnácti centimetrů.

Alarmujícím zjištěním průzkumu je, že každá desátá česká domácnost (11 procent) v posledních pěti letech zateplila svůj rodinný dům jen pěti a méně centimetry izolace. Pěticentimetrové izolace se přitom používaly kdysi na začátku 90. let a řada těchto domů se dnes potýká s problémem nedostatečného zateplení.

Současným standardem při zateplování je minimálně trojnásobek této hodnoty, tedy alespoň 15 cm. Podcenění tloušťky izolace je přitom vůbec nejčastější chybou, které se Češi při zateplování dopouštějí.

Nejenže domácnost při podcenění tloušťky izolace nedocílí očekávaných energetických a finančních úspor a zvýšení komfortu bydlení, ale případné dodatečné doplnění izolačního materiálu je velmi nákladné a někdy není ani technicky proveditelné. Navíc, pokud se původní nedostatečná izolace odstraňuje, vzniká zbytečný odpad, který zatěžuje životní prostředí.

minerální izolace tloušťka

Zateplovat izolací pod 15 cm tloušťky se prakticky nevyplatí. Ideálem je 16 cm a více.

Rozdíl v ceně mezi izolací 10 cm a 20 cm je pouze 39 500 Kč, což vzhledem k úsporám energie a celkovým nákladům na zateplení je zanedbatelná částka.

minerální izolace náklady

Jde o peníze, a právě proto na tloušťce izolace tolik záleží

Spotřebitelé se výběrem slabší izolace snaží při zateplování ušetřit, bohužel tak svoji investici značně znehodnocují. Ačkoli dnes je pro většinu staveb optimálních 14 až 18 centimetrů izolace, za pár let, kdy se ceny energií mohou zvýšit i o desítky procent, už to může být jinak.

 

Je proto lepší myslet dopředu a pár centimetrů izolantu raději přidat. Čím tlustší vrstva izolačního materiálu, tím vyšší úspora energie, potažmo nižší náklady na vytápění.

 

Při výběru izolantu je proto vhodné sledovat jeho tzv. tepelnou vodivost označovanou řeckým písmenem lambda: λ. Ta vyjadřuje schopnost izolace vést teplo. Představuje rychlost, s jakou se teplo šíří z jedné zahřáté části látky do jiných, chladnějších částí. Čím je tato hodnota nižší, tím je výrobek lepší, protože teplo přes takový materiál uniká pomaleji.

CO JE LAMBDA: Hodnotu lambda (λ) spotřebitelé najdou na každém balíku s izolací. Čím je tato hodnota nižší, tím je výrobek lepší, protože teplo přes takový materiál uniká pomaleji. Např. obchodní název minerální vaty zakončený číslem 38 obvykle znamená, že hodnota součinitele tepelné vodivosti je λ= 0,038 (W/m·K).

lambda.png

Lambda vyjadřuje schopnost materiálu vést teplo. Čím nižší hodnota, tím lépe materiál izoluje. Např. λ = 0,038 (W/m·K)

Pozor na údajné supermateriály

Potřebná efektivní tloušťka izolace se mění v závislosti na vlastnostech použitého materiálu. Čím lepší materiál, tím je dostačující menší tloušťka izolace.

 

Pozor ale na údajné „supermateriály“, které například slibují téměř nulové tepelné ztráty při tloušťce izolace pouhé tři centimetry. Jde téměř vždy o podvod. Fyzikální zákony jsou v tomto ohledu neúprosné. Žádná „superfólie“ nemůže mít stejné izolační vlastnosti jako 15 cm minerální vlny. Kdyby někdo tak skvělý materiál vyvinul, byl by extrémně drahý.

Pozor na tepelněizolační plněné cihly


Řada investorů se také nechá zlákat na zateplení pomocí energeticky úsporných cihel s integrovanou izolací. Termoizolační cihly vyplněné minerální vatou nebo polystyrenem sice nabízejí dobré izolační vlastnosti a poměrně rychlý postup výstavby, ale některé vlastnosti jejich výrobci záměrně neuvádí.

 

Zákazníky lákají zákazníky k nákupu hesly „Netrapte se dvěma vrstvami fasády, když lze vše vyřešit jednou“ či „Normální je nezateplovat“. Je to ale opravdu tak, jak slibuje reklama? Jaké jsou zkušenosti z praxe a výhody či nevýhody plněných termoizolačních cihel?

Cihly s integrovanou izolací v praxi fungují. Musí být ale dodržena řada podmínek, o kterých by měl investor vědět dříve, než se rozhodne je pro výstavbu využít. Více se o problematice dozvíte v článku: Co je lepší: klasické fasádní zateplení, nebo tepelněizolační plněné cihly?

minerální izolace vlastnosti

Nelze popřít přírodní zákony: žádná „superfólie“ nemůže mít stejné izolační vlastnosti jako 15 cm minerální vlny. Kdyby někdo tak skvělý materiál vyvinul, byl by extrémně drahý.

bottom of page