top of page

Doporučené tloušťka izolace: 20 cm na fasádu a 30 cm do střechy

Zateplovat dům izolací s tloušťkou pod 15 centimetrů se nevyplatí. Doporučuje se zateplit fasádu alespoň 20 cm a střechu 30 cm izolantu. Tyto tloušťky jsou i podmínkou pro proplacení státní dotace včetně Nové zelené úsporám Light. Vzhledem k rostoucím cenám energií se nicméně vyplatí na fasádu dát až 28 cm a do střechy 40 cm. Ideálně izolujte minerální vatou, která je na rozdíl od rovněž používaného polystyrenu (EPS) naprosto nehořlavá.

Správnou tloušťku izolantu by měl vždy navrhnout odborník. Ten vezme v potaz konstrukci domu, tedy jeho kvalitu, typ a tloušťku zdiva, možný vznik teplených mostů, staří stavby a další kritéria, která ovlivňují tepelněizolační vlastnosti stavby. 

 

Obecně lze ale konstatovat, že zateplovat izolací o tloušťce menší než 15 centimetrů se prakticky nevyplatí. V případě fasády se proto doporučuje 20–28 cm ověřeného izolantu, do střechy se doporučuje dát 30–40 cm.

 

Každý centimetr izolace navíc sice něco stojí, ale cenový rozdíl je bohatě kompenzovaný budoucími energetickými úsporami. Nezapomeňte, že životnost izolantu z minerální vaty je v řádech mnoha desítek let. Z kvalitního zateplení domu tak mohou těžit i další generace. Navíc cena izolantu je tou méně nákladnou položkou, nejvíce stojí práce se zateplením spojené.

POZOR: Vůbec nejdražší je práce, tedy realizace zateplení. Náklady v podobě zpracování projektu, práce, lepidla, perlinky, omítky, barvy, lešení a podobně jsou fixní bez ohledu na to, zda se použije izolant o tloušťce pěti nebo 28 centimetrů.

Dnes naprosto nedostatečné pěticentimetrové izolace se používaly kdysi na začátku 90. let. Řada těchto domů se dnes potýká s problémem nedostatečného zateplení. Současným standardem při zateplování je až pětinásobek této hodnoty, tedy až 28 cm. Podcenění tloušťky izolace je přitom vůbec nejčastější chybou, které se Češi při zateplování dopouštějí.

Nejenže domácnost při podcenění tloušťky izolace nedocílí očekávaných energetických a finančních úspor a zvýšení komfortu bydlení, ale případné dodatečné doplnění izolačního materiálu je velmi nákladné a někdy není ani technicky proveditelné, takže se musí původní izolant kompletně odstranit. Navíc tím vzniká zbytečný odpad, který zatěžuje životní prostředí.

Dobrou zprávou je, že špatně zateplené domácnosti mohou zažádat o dotace, které jim umožní dům lépe zaizolovat. Jak a čím zateplit by měl poradit odborník, který navíc rozhodne o tom, jestli původní izolant ponechat či jej bude třeba odstranit.

minerální izolace tloušťka

Zateplovat fasádu izolací pod 15 cm tloušťky se prakticky nevyplatí. Optimem je 20 cm a více.

Rozdíl v ceně mezi izolací 10 cm a 20 cm je pouze 39 500 Kč, což vzhledem k úsporám energie a celkovým nákladům na zateplení je zanedbatelná částka.

minerální izolace náklady

Jde o peníze, a právě proto na tloušťce izolace tolik záleží

Spotřebitelé se výběrem slabší izolace snaží při zateplování ušetřit, bohužel tak svoji investici značně znehodnocují. Ačkoli dnes je pro většinu staveb optimálních 20 centimetrů izolantu na fasádu a 30 centimetrů do střechy, za pár let, kdy se ceny energií mohou opět zvýšit, už to může být jinak.

 

Je proto lepší myslet dopředu a pár centimetrů izolantu raději přidat. Čím tlustší vrstva izolačního materiálu, tím vyšší úspora energie, potažmo nižší náklady na vytápění.

 

Při výběru izolantu je proto vhodné sledovat jeho tzv. tepelnou vodivost označovanou řeckým písmenem lambda: λ. Ta vyjadřuje schopnost izolace vést teplo. Představuje rychlost, s jakou se teplo šíří z jedné zahřáté části látky do jiných, chladnějších částí. Čím je tato hodnota nižší, tím je výrobek lepší, protože teplo přes takový materiál uniká pomaleji.

CO JE LAMBDA: Hodnotu lambda (λ) spotřebitelé najdou na každém balíku s izolací. Čím je tato hodnota nižší, tím je výrobek lepší, protože teplo přes takový materiál uniká pomaleji. Např. obchodní název minerální vaty zakončený číslem 38 obvykle znamená, že hodnota součinitele tepelné vodivosti je λ= 0,038 (W/m·K).

lambda.png

Lambda vyjadřuje schopnost materiálu vést teplo. Čím nižší hodnota, tím lépe materiál izoluje. Např. λ = 0,038 (W/m·K)

Pozor na údajné supermateriály

Potřebná efektivní tloušťka izolace se mění v závislosti na vlastnostech použitého materiálu. Čím lepší materiál, tím je dostačující menší tloušťka izolace.

 

Pozor ale na údajné „supermateriály“, které například slibují téměř nulové tepelné ztráty při tloušťce izolace pouhé tři centimetry. Jde téměř vždy o podvod. Fyzikální zákony jsou v tomto ohledu neúprosné. Žádná „superfólie“ nemůže mít stejné izolační vlastnosti jako 15 cm minerální vlny. Kdyby někdo tak skvělý materiál vyvinul, byl by extrémně drahý.

Pozor, pokud žádáte o dotaci na zateplení a na realizaci použijete materiál, který nedosahuje parametrů uvedených v podmínkách programu, tak vám dotace nebude proplacena. A to ani v případě, že byste se stali obětí podvodu nepoctivého prodejce či realizátora zateplení. Volte proto pouze praxí ověřené izolanty od renomovaných dodavatelů.

Pozor na tepelněizolační plněné cihly


Řada investorů se také nechá zlákat na zateplení pomocí energeticky úsporných cihel s integrovanou izolací. Termoizolační cihly vyplněné minerální vatou nebo polystyrenem sice nabízejí dobré izolační vlastnosti a poměrně rychlý postup výstavby, ale některé vlastnosti jejich výrobci záměrně neuvádí.

 

Zákazníky lákají zákazníky k nákupu hesly „Netrapte se dvěma vrstvami fasády, když lze vše vyřešit jednou“ či „Normální je nezateplovat“. Je to ale opravdu tak, jak slibuje reklama? Jaké jsou zkušenosti z praxe a výhody či nevýhody plněných termoizolačních cihel?

Cihly s integrovanou izolací v praxi fungují. Musí být ale dodržena řada podmínek, o kterých by měl investor vědět dříve, než se rozhodne je pro výstavbu využít. Více se o problematice dozvíte v článku: Co je lepší: klasické fasádní zateplení, nebo tepelněizolační plněné cihly?

minerální izolace vlastnosti

Nelze popřít přírodní zákony: žádná „superfólie“ nemůže mít stejné izolační vlastnosti jako 20 cm minerální vlny. Kdyby někdo tak skvělý materiál vyvinul, byl by extrémně drahý.

POZOR: Pokud zateplíte dům materiálem, který nemá tepelně izolační vlastnosti požadované pro čerpání státní dotace, tak vám dotace nebude proplacena. Volte proto pouze praxí ověřené izolanty od renomovaných dodavatelů.

bottom of page