top of page

Možnosti využití minerální a skelné vaty v konstrukcích budov

Přemýšlíte o zateplení rodinného či bytového domu? S minerální a skelnou vatou toho můžete udělat více, než si možná myslíte. Kromě izolace obvodových zdí a střech se využívá například do mezibytových příček, podlah, stropů, ale třeba i k vybudování zelených střech.

Minerální izolace totiž výborně izoluje nejen tepelně, ale i zvukově, to znamená, že brání průniku hluku zvenčí. Navíc je to materiál ekologický a naprosto nehořlavý, takže ochrání vaší rodinu i majetek.

click-image-1_edited.jpg

Minerální izolace je ideální izolant pro bytové i rodinné domy. Kromě izolace obvodových zdí a střech se využívá například do mezibytových příček, podlah, stropů, ale třeba i k vybudování zelených střech.

Zateplení fasády

 

Fasáda představuje největší plochu obálky budovy, její zateplení se výrazně projeví na snížení tepelných ztrát. Při aplikaci minerální izolace navíc dojde ke zlepšení akustických vlastností konstrukce a ke zvýšení požární bezpečnosti.

Zateplení domu je možné provést dvěma způsoby:

  • Kontaktní zateplení lze účinně využít jak u novostaveb, tak u rekonstrukcí. Doplněním tepelné izolace ke stávající stěně je dosáhnuto mimořádně účinné konstrukce se souvislou tepelnou izolací. Kontaktní zateplení se provádí především z vnější strany stěny. Ve výjimečných případech lze kontaktní zateplení provést i z vnitřní strany stěny, avšak tento způsob zateplení je technicky náročnější a vyžaduje důkladnou projektovou přípravu.

  • Provětrávaná fasáda či větraná konstrukce se skládá z vrchního pláště, který odolává povětrnostním vlivům, za ním je větraná vzduchová mezera a pak až následuje tepelná izolace a další skladba konstrukce. Nejčastěji je využívaná při zateplení stěn dřevostavby, reprezentativních administrativních budov a hal. Větraná fasáda má několik výhod, díky větrané mezeře je trvale zajištěn odvod vlhkosti z povrchu izolace, proto jsou tyto fasády vhodné i pro rekonstruované domy s vyšší vlhkostí, montážní práce nejsou závislé na venkovní teplotě. Minerální vlny, které se používají, mají velmi vysokou tepelnou i akustickou účinnost.

panelak_3.jpg
kamen_vila_Knauf_Insulation_8.jpg

Zateplení šikmé střechy

Zateplení šikmé střechy je řešením, jak zabránit únikům tepla v zimě, přehřívání interiéru v létě a zároveň využít podkroví k bydlení. Nezateplenou nebo nesprávně zateplenou šikmou střechou může unikat až čtvrtina energií na vytápění. Zateplení minerální izolací zároveň chrání proti hluku a zvyšuje požární bezpečnost domu.

Zateplení šikmé střechy se v praxi nejčastěji provádí vložením izolace mezi krokve a pod krokve. U novostaveb nebo rozsáhlých rekonstrukcí se uplatňují i tzv. nadkrokevní systémy, kdy je izolace položena nad krokve.

Switching Roofs

Prioritou u rodinných domů je zateplení střechy, kudy uniká až 25 % tepelné energie. Následuje fasáda, se kterou by se měla spojit výměna starých oken.

Zateplení ploché střechy

Minerální izolace se používají především pro nepochozí ploché střechy halových objektů, ale i rodinných domů. Díky unikátní kombinaci tepelněizolačních, protipožárních a akustických vlastností ochrání minerální izolace podstřešní prostory před nežádoucím hlukem, zabrání šíření plamene a nezvyšuje požární zatížení konstrukce. Plochá střecha má sklon do 5 ° a pro vytvoření požadovaného spádu nebo pro výplně trapézových plechů lze použít speciální klíny z minerální vaty.

20170516_095511 Luční zelená střecha na rodinném domě, Hostěnice.jpg

Zateplení podlahy

Promyšlená izolace podlahy tvoří nedílnou součást domu. Pokud tento aspekt zanedbáme již v projektu, velice těžko takovou chybu napravíme. Oprava izolací těchto prostor není tak jednoduchá jako oprava izolace stěny. Izolace podlahy minerální vlnou je jedním z nejoblíbenějších řešení protihlukové izolace.

RD_Hodonin7123.JPG

Izolace mezibytových příček

Úkolem příček je především vytváření optického rozdělení prostoru spolu se zajištěním určité intimity, případně klidu na práci či odpočinek. Vyplněním sádrokartonové konstrukce minerální izolací významně snížíme šíření hluku mezi jednotlivými místnostmi a zlepšíme zvukové vlastnosti příčky.

 

Minerální izolace díky struktuře vláken výborně pohlcuje zvuk a omezuje jeho přenos. Významně zvyšuje celkovou vzduchovou neprůzvučnost stěny. Navíc použitím nehořlavých izolací v těchto konstrukcích zvyšujeme požární bezpečnost celé budovy. 

4E0A3751.jpg

Izolace stropu a podhledu

Zateplení stropů pomůže vytvořit příjemné vnitřní prostředí v obytných nebo kancelářských budovách. Ať už se jedná o izolaci umístěnou v konstrukcích podhledu, na stropech garáží a sklepů nebo parkovišť – kamenná vlna chrání prostory před chladem, hlukem a zároveň proti šíření požáru.

4E0A3734.jpg

Izolace technických zařízení budov (TZB)

Energetickou náročnost stavebních objektů lze snižovat nejenom omezováním úniků tepla obálkou budovy, ale také snižováním tepelných ztrát technických zařízení budov. Účinná izolace je nezbytná pro udržení správné provozní teploty technických zařízení budov – od rozvodů tepla a teplé vody přes centrální vytápění až po izolaci bojlerů, nádrží nebo rozvodů klimatizace.

 

Jelikož tato zařízení a systémy spotřebovávají velké množství energie, je bezpodmínečně nutné, aby spotřeba energie byla co nejnižší, jejich provoz byl efektivní a aby zařízení byla chráněna v případě požáru.

4E0A3692.jpg

Zelené střechy

Poslední dobou se do popředí zájmu dostávají zelené střechy. Nejsou už jen výsadou veřejných budov, ale čím dál častěji se objevují i na bytových a rodinných domech, neboť zlepšují mikroklima, zajišťují chladnější podstřeší a navíc i dobře vypadají. Do těchto systémů je vhodná hydrofilní minerální izolace.

zelena_strecha_mineralni_vata_rozchodniky_edited.jpg
Na řadu projektů lze využít dotaci, která pokryje až polovinu nákladů:

 

Dodatečné zateplení

Dotace na zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah u stávajících rodinných domů, vč. zimních zahrad. Podpora se vztahuje i na výměnu oken, dveří a jiných stavebních otvorů.

 

Zateplení novostavby

Dotace na výstavbu nebo nákup nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností. Vyšší dotaci získáte, pokud postavíte úspornější dům, zpravidla využívající energii z více obnovitelných zdrojů.

 

Realizace zelené střechy

Dotace na výstavbu zelených střech (extenzivních, polointenzivních a intenzivních) na rodinných domech, případně dalších nadzemních stavbách ve vlastnictví žadatele.

Více informací o dotacích.

bottom of page