top of page

Jak se zbavit plísní v domácnosti

Všichni jsme se s plísněmi doma už setkali: na stěnách, na okenních sklech a rámech, v koupelně či kuchyni. Často se zdá, že se plísně objevují bez zjevného důvodu, přitom jejich vznik a šíření jsou úzce spjaty s klimatickými podmínkami v našich obydlích: teplotou vzduchu a vlhkostí. Poradíme vám, jak se pomocí tří kroků zbavit i těch nejzarputilejších plísní v domácnosti jednou provždy. Přidáme i několik praktických rad, jak se plísní zbavit ihned a zamezit jejich dalšímu šíření.

Nechce se vám číst? Podívejte se na následující VIDEO, které shrnuje, jak se ve třech krocích zbavit navždy plísní.
Image by michael schaffler

CO JSOU PLÍSNĚ: Plísně v domácnostech mohou představovat zdravotní rizika včetně alergií, respiračních problémů a podráždění očí, nosu a krku, zejména u osob s astmatem nebo oslabenou imunitou, které mohou být citlivější na spory plísní a mykotoxiny, jež některé plísně produkují. Kromě zdravotních obtíží mohou plísně také poškozovat různé stavební materiály a povrchy, jako jsou dřevo, tapety a textilie, což vede k jejich rozkladu a estetickému poškození prostředí, zatímco nepříjemný zápach, který plísně vydávají, snižuje kvalitu bydlení.

Co jsou plísně a proč v domácnosti vznikají

 

Plísně jsou mikroskopické houby, které mohou růst téměř kdekoliv, pokud jsou splněny určité podmínky – především dostatek vlhkosti. Tyto organismy hrají klíčovou roli v přírodě při rozkládání organického materiálu, ale v našich domovech jsou nežádoucím a zdraví škodlivým elementem.

 

Při dlouhodobé expozici mohou způsobovat respirační problémy, alergické reakce a další zdravotní komplikace, zejména u osob s oslabeným imunitním systémem, dětí a starších lidí.

Vlhkost je základním předpokladem pro růst plísní. V našich bytech a domech může být řada zdrojů vlhkosti – od přirozeného dýchání a potu obyvatel přes vaření a osobní hygienu až po sušení prádla. Když tato vlhkost nemá kam uniknout, hromadí se ve vzduchu a při dostatečně nízké teplotě se začne kondenzovat na chladnějších površích, což vytváří ideální podmínky pro růst plísní.

Z tohoto důvodu je důležité rozumět podmínkám, které plísním umožňují růst, a naučit se, jak je efektivně eliminovat nebo jejich výskytu předcházet.

Proč v nezateplených stavbách vznikají plísně častěji než v zateplených

Abychom pochopili, proč dochází ke kondenzaci vlhkosti a následnému růstu plísní v našich domech, musíme se zaměřit na vznik tzv. rosného bodu. Rosný bod je teplota, při které se vlhkost ve vzduchu začne kondenzovat v kapky vody. Tento jev nastává, když je teplota vzduchu obsahující vodní páru vyšší než povrchová teplota například zdí nebo oken.

V okamžiku dosažení rosného bodu začnou páry na povrchu kondenzovat, tedy se srážet do kapek vody, například na stěnách, na oknech nebo třeba při sprchování na zrcadlech nebo stěnách sprchového koutu. Tento jev je obzvláště výrazný v zimě, kdy jsou vnější stěny a okna výrazně chladnější než teplý vzduch uvnitř.

Rosný bod závisí na vlhkosti a teplotě vzduchu. Pokud je například vzduch ve vašem domě velmi vlhký kvůli vaření nebo sušení prádla, sníží se rosný bod a vlhkost se začne kondenzovat i na mírně chladnějších površích. Nejčastěji si toho všimnete na oknech, která jsou nejchladnější.

 

S rostoucí teplotou a vlhkostí se zvyšuje i rosný bod, proto se ihned zamlží například zástěna sprchového koutu, když se sprchujeme horkou vodou. Ale i při běžných teplotách rosný bod vzniká například na povrchu nezateplených stěn domu či v místech u oken anebo okenních překladů či za nábytkem, kam se nedostane teplo z radiátorů.

 

PŘÍKLAD: Při 20 °C a vyšší vlhkosti vzduchu 70 %, třeba kvůli sušení prádla, je rosný bod 14,37 °C. Této teploty už může dosahovat nezateplená zeď při menších mrazech zvlášť v místech, kde vznikají takzvané tepelné mosty.

tráva

CO JE ROSNÝ BOD: Rosný bod si představte jako ranní rosu vysráženou na trávě anebo jako vychlazenou lahev piva vytaženou z lednice během parného dne. Na jejím povrchu se začnou ihned tvořit kapičky vody. Děje se tak proto, že povrch lahve nebo trávy je chladnější než párami nasycený vzduchu okolo, což vede ke srážení vlhkosti obsažené ve vzduchu na chladnějším povrchu. Rosný bod zjednodušeně řečeno přeměňuje vodu z neviditelného plynného skupenství do viditelné kapalné formy.

Snímek obrazovky 2024-02-14 182500_edite

Proč v nezateplených stavbách vznikají plísně častěji

 

Nezateplené stavby jsou často náchylnější k problémům s plísněmi. Ale proč je to tak? Klíčem k pochopení tohoto jevu je opět rosný bod a jeho vztah k teplotním rozdílům v domě. V zimních měsících, kdy teploty klesají, stávají se vnější stěny domů a bytů výrazně chladnějšími než teplý vzduch uvnitř.

 

Pokud stěny nejsou dostatečně izolované, může jejich povrch uvnitř místnosti dosáhnout teploty rosného bodu. V ten okamžik začne vlhkost ze vzduchu kondenzovat na těchto stěnách, začnou vznikat vlhké skvrny a s tím také ideální podmínky pro vznik a růst plísní.

Jedním z nejproblémovějších míst, kde plísně vznikají, jsou zmiňované tepelné mosty. Tepelný most je místo, kudy zvenčí proniká chlad do budovy z důvodu tepelně vodivého materiálu (kov, beton), kvůli konstrukčním chybám (mezery a fuky ve zdivu) nebo nedostatečné izolaci (nezateplený dům).

 

Typickými příklady jsou betonové překlady, ocelové výztuže, větrací šachty nebo spoje mezi stěnami a stropy. Tyto oblasti se mohou ochladit více než okolní stěny a stát se tak místy, kde dochází ke srážení (kondenzaci) vlhkosti a vzniku plísní.

 

Příklady tepelných mostů:

 • Místa, kde se setkávají různé stavební materiály (např. beton a cihla).

 • Místa kolem oken a dveří, kde může být izolace přerušena.

 • Spoje mezi stěnami, podlahou a stropem.

 • Větrací šachty, vývody, nezapravené komínové vývody.

 


Tepelné mosty jsou problematické z několika důvodů:

 

 • Přispívají ke vzniku kondenzace a plísní.

 • Způsobují tepelné ztráty, což zvyšuje náklady na vytápění.

 • Mohou vést k poškození konstrukce budovy.

spary_nevyplnene_termovize.jpg

CO JE TEPELNÝ MOST A JAK HO ODSTRANIT: Tepelný most je místo v konstrukci budovy, kde dochází k vyššímu přenosu tepla než v okolních oblastech. Představte si jej jako prodřený svetr či kovový knoflík na svetru, kde vás neustále studí. Tyto „mosty“ umožňují teplu unikat z interiéru do exteriéru, což vede k poklesu teploty na vnitřních površích a tím i k možnosti kondenzace vlhkosti.

Jak odstranit tepelné mosty, zamezit vzniku plísní a snížit spotřebu energií


Nejúčinnějším řešením pro odstranění tepelných mostů je komplexní zateplení budovy, které budovu zabalí do kvalitního izolačního „kabátu“. Při použití kvalitního izolantu, jakým je minerální vlna, a jeho tloušťce alespoň 18 cm se dokonale zakryjí veškeré tepelné mosty, takže chlad přestane vnikat do vnitřku budovy.

 

Důkladným zateplením se výrazně snižuje riziko kondenzace vlhkosti uvnitř domu a tím se jednou provždy zabrání kondenzaci vlhkosti a vzniku plísní. Toto řešení je navíc dlouhodobé, takže při správném větrání a dodržování základních pravidel hygieny nehrozí vznik plísní ani v budoucnu.

 

Společně se zateplením se vyplatí také vyměnit stará okna za nová s termoizolačními trojskly. Stará okna jsou totiž kromě tepelných mostů dalším místem, kudy dochází k průniku chladu zvenčí a následně kondenzaci vlhkosti. Proto se tak často okna v zimě rosí a je třeba vlhkost utírat. Na rámech se také často tvoří plíseň.

 

Izolační trojskla nabízejí oproti tradičním dvojsklům výrazně lepší izolační vlastnosti. Trojskla se skládají ze tří skel s meziskelními prostory, které jsou vyplněny inertním plynem, což zvyšuje jejich izolační schopnosti.
 

Plnene cihly nebo zatepleni.jpg

KOMPLEXNÍ ZATEPLENÍ DOMU:  Důkladným zateplením se výrazně snižuje riziko kondenzace vlhkosti uvnitř domu a tím se jednou provždy zabrání kondenzaci vlhkosti a vzniku plísní. Toto řešení je navíc dlouhodobé, takže při správném větrání a dodržování základních pravidel hygieny nehrozí vznik plísní ani v budoucnu.

Jak správně větrat, aneb jak dostat vlhkost z domu ven

Udržovat zdravé klima je třeba v zatepleném i nezatepleném domě. Nepravdivým mýtem je, že vlhkost se drží v zatepleném domě, kdežto ty nezateplené lépe „dýchají“. To je již mnohokrát vyvrácená nepravda.

 

Rozdíl mezi vlhkostí v nezateplené a zateplené stavbě je hlavně v tom, že v nezateplené jsou většinou i stará okna, která netěsní, a mezerami tak dochází k cirkulaci vzduchu. Výměnou oken se tato cirkulace zastaví. To však není nevýhoda, naopak, formu a délku větrání si zvolí sami obyvatelé bytu. Nedochází tak ke zbytečným tepelným únikům.

 

Po zateplení a výměně oken je proto třeba zajistit pravidelné větrání, aby se předešlo akumulaci vlhkosti a následnému růstu plísní. Stačí větrat pravidelně a krátce: intenzivní větrání (na několik minut otevřít okna) zhruba dvakrát denně je efektivnější než neustálé větrání přes ventilační škvíru.

Při rekonstrukci instalujte moderní ventilační systémy

V rámci rekonstrukce se doporučuje instalovat odvětrání v místech, kde vzniká nejvíce vodních par. Investice je to minimální, ale má velký dlouhodobý užitek. Konkrétně instalovat odvětrání – digestoř – do kuchyně nad sporák, která spolehlivě odvede páry z vaření, a to včetně zápachu. Dále do koupelny, kde postačí ventilátor ideálně napojený na vlhkostní čidlo, které se sepne, kdykoli vlhkost vzduchu překročí např. 60 %.

 

Instalace rekuperačního větrání představuje další způsob, jak zajistit odvod nežádoucí vlhkosti a zajistit přísun čerstvého vzduchu bez zbytečného mrhání teplem. Rekuperační systém funguje podobně jako ventilátor, ale podstatnou výhodou je to, že neplýtváte teplem: teplý a vydýchaný vzduch, který odchází ven z místnosti, předává své teplo přicházejícímu chladnějšímu čerstvému vzduchu zvenčí. Díky tomu se vzduch v místnosti vymění a zajistí příjemné klima, aniž by došlo k velkým tepelným ztrátám.

Ideální vlhkost vzduchu v bytě by měla být mezi 50 % a 60 %. Tato úroveň vlhkosti pomáhá udržet pohodlné a zdravé vnitřní prostředí, minimalizuje riziko vzniku plísní a bakterií a zároveň je příznivá pro dýchací systém a celkové zdraví obyvatel. Hodnoty mimo tento rozsah mohou vést k různým problémům včetně dehydratace těla a podráždění sliznic při nízké vlhkosti, nebo ke zvýšenému riziku výskytu plísní a alergických reakcí při vyšší vlhkosti.

VIDEO: Podívejte se, jak správně větrat udržovat zdravé klima.

Otevřené okno

PRAVIDELNÉ VĚTRÁNÍ BRÁNÍ VZNIKU PLÍSNÍ:  Po zateplení a výměně oken je třeba zajistit pravidelné větrání, aby se předešlo akumulaci vlhkosti a následnému růstu plísní. Ideální vlhkost vzduchu v bytě by měla být mezi 50 % a 60 %.

unsplash-oFBY9P-HNJ4_edited.jpg

JAK NA ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTÍ:  Investice do odvětrání domácnosti je minimální, ale plyne z ní značný dlouhodobý užitek. Do kuchyně si nechejte nainstalovat digestoř s odvodem par mimo obytný prostor.  Do koupelny postačí ventilátor ideálně napojený na vlhkostní čidlo, které se sepne, kdykoli vlhkost vzduchu překročí např. 60 %.

I levný odvlhčovač vás zbaví přebytečné vlhkosti

Pokud nechcete investovat do systémů rekuperačního větrání nebo ventilátorů či digestoře, odvlhčovače vzduchu představují velmi účinný a cenově dostupný nástroj proti nadměrné vlhkosti v domácnosti, která může vzniknout například při sušení prádla.

 

Je překvapivé, kolik vlhkosti se odpaří z vypraného prádla čtyřčlenné rodiny: v průměru jeden litr vody z jedné velké náplně pračky! Použitím odvlhčovače nejen že snížíte vlhkost ve vzduchu, ale také urychlíte sušení prádla, a to vše za zlomek ceny, kterou byste utratili za běh sušičky prádla.

Moderní odvlhčovače navíc umožňují nastavení na optimální vlhkost vzduchu, přibližně 60 %, a automaticky se zapnou, pokud je tato hodnota překročena. Řada odvlhčovačů slouží zároveň jako čističky vzduchu, takže pomohou zajistit i zdravější vnitřní klima.

 

Odvlhčovač se hodí i do koupelen, kde není možné zajistit adekvátní ventilaci, a díky možnosti připojení vývodu kondenzátu přímo do odpadu si ušetříte námahu s pravidelným vyprazdňováním nádoby s kondenzovanou vodou.

INFOBOX: Správné větrání:

 • Pravidelné větrání je nezbytné pro odstranění přebytečné vlhkosti a obnovení čerstvého vzduchu v domě.

 • Krátké, ale intenzivní větrání několikrát denně je efektivnější než neustálé mírné větrání.

 • Zvlášť důležité je větrat při a po aktivitách, které generují hodně vlhkosti, jako je vaření, sprchování nebo sušení prádla.

 • Ideální vlhkost v domě by se měla pohybovat mezi 50 a 60 %.

 • Pro monitorování a regulaci vlhkosti jsou ideální automatické odvlhčovače vzduchu.

 • Zejména pokud doma sušíte prádlo, je třeba využívat vysoušeče, které zabrání zvýšení vlhkosti a zkrátí dobu vysoušení prádla o více než polovinu.

 • Při vaření používejte digestoře, které odvádějí páru ven z domu.

 • V koupelnách je vhodné instalovat ventilátory, které pomáhají odvádět vlhký vzduch.

odvlhčovač_edited.jpg

PROČ SE VYPLATÍ ODVLHČOVAČ VZDUCHU:  Odvlhčovače vzduchu jsou cenově výhodné nástroje ke snížení vlhkostí v domácnosti. Zejména se vyplatí při sušení prádla, jejich provoz je mnohem levnější než v případě sušičky prádla. Jsou nastavitelné na optimální vlhkost cca 50- 60 %. Některé modely fungují i jako čističky vzduchu. Vhodné jsou i do koupelen, s možností odvádění kondenzátu do odpadu, což usnadňuje údržbu.

Jak odstranit již vzniklou plíseň

Pokud doma již plíseň máte, je důležité se jí rychle a účinně zbavit. Pro odstranění plísně z nenasákavých povrchů, jako jsou dlaždice, plasty nebo sklo, můžete sáhnout po přípravcích obsahujících chlor, například Savo. Po použití těchto prostředků je nutné povrchy důkladně opláchnout vodou.

 

Na savé materiály, jako jsou omítky a cihly, je lepší použít přípravky, které naopak neobsahují chlor. To je proto, že chlorové výrobky mohou po aplikaci zanechat soli, jež přitahují vlhkost, což by mohlo vést k rychlému navrácení vlhkosti do omítky a návratu plísní.

Po nanesení antifungicidu nechte plíseň uschnout, následně ji opatrně odstraňte pomocí kartáče nebo jemného smirkového papíru. Pro vyčištění barevných stop, které plísně mohou zanechat, je možné využít bělicí prostředky, ale vybírejte takové, které neobsahují chlor, například na bázi peroxidu vodíku.

 

I když to není vždy nutné, na postižená místa lze aplikovat přípravky proti plísním s dlouhodobým účinkem, aby se předešlo jejich opětovnému výskytu. V praxi se osvědčil například bezchlorový dezinfekční sprej Fungispray.

 

Vlhkost se může objevit i v souvislosti se zatékáním do konstrukce nebo s nefunkční hydroizolací spodní stavby. V takovém případě jde o havarijní stav, který je potřeba řešit stavebním zásahem a odstranit příčinu zatékání. Typicky se může jednat o zatékání kolem komínu, pod parapety, u balkonů a lodžií nebo o vlhké obvodové zdivo. 

676162_FungiSpray_bezchlorovy.jpg

CO POUŽÍT K ODSTRANĚNÍ PLÍSNĚ:  V případě použití chlorových bělidel pro odstranění plísní může docházet ke vzniku solí, které mohou absorbovat vlhkost z okolního prostředí. To je důvod, proč se někdy po použití chlorových přípravků na savé povrchy, jako jsou omítky, může zdát, že se vlhkost do materiálu vrací rychleji, což může podporovat opětovný růst plísní. Pro odstranění plísní a dezinfekci je tedy důležité volit přípravky a metody, které jsou efektivní, ale zároveň nezpůsobují nežádoucí vedlejší účinky, jako je zvýšená vlhkost nebo poškození materiálů.

Tři kroky pro bydlení bez plísní: zateplení stěn, nová okna a větrání

Shrňme si to. Za vznikem plísní stojí vysoká vlhkost vzduchu v bytě, nedostatečné větrání a studené zdivo. Při poklesu venkovních teplot či nedostatečném větrání tak vzniká ideální prostředí pro vysrážení vody v místnosti a následnému vzniku plísní.

Dlouhodobým preventivním řešením je proto komplexní zateplení budovy, výměna starých oken za moderní s izolačními trojskly a zajištění adekvátního větrání a odvlhčování, aby se předešlo akumulaci vlhkosti.

 

Realizací těchto opatření lze dosáhnout zdravějšího prostředí bez plísní, zvýšit komfort bydlení, a navíc významně ušetřit náklady za vytápění.

trigema (6).jpg

KOMPLEXNÍ ZATEPLENÍ BUDOVY:  Dlouhodobým preventivním řešením je proto komplexní zateplení budovy, výměna starých oken za moderní s izolačními trojskly a zajištění adekvátního větrání a odvlhčován

bottom of page