top of page

Nová zelená úsporám Light

Novinkou roku 2023 je dotace pro nízkopříjmové domácnosti Nová zelená úsporám Light. Žádat lze až o 100 % dotaci na jednoduchá opatření jako je například zateplení střechy, stropů nebo částečné zateplení stěn.

Až 100 % dotace na zateplení

 

Až 100 % dotace pro nízkopříjmové domácnosti na zateplení, které dokáže přinést prakticky okamžitou úsporu energie. Žádat o ni budou moci senioři, invalidní důchodci a lidé pobírající příspěvek na bydlení.

Na co lze žádat o dotaci z Nové zelené úsporám Light?

  • Zateplení fasády: dotace na zateplení fasády kontaktním  způsobem nebo pomocí provětrávané fasády

  • Zateplení stropu: zateplení stropu pod nevytápěnými prostory nebo stropu obývaného podkroví

  • Zateplení šikmé střechy

  • Zateplení ploché střechy

  • Zateplení podlahy: podlahy na zemině nebo nad vytápěnými prostory

  • Výměna oken, balkonových a vchodových dveří

 

IMG_2230.JPG

Dotaci lze získat na menší projekty, které lze provést i svépomocí. Výhodou je výrazně jednodušší administrativa a výše dotace, která může pokrýt až 100 % nákladů.

Kolik peněz můžu dostat z Nové zelené úsporám Light?

Žadatel může získat až150 tisíc korun, ale jen jednorázově. O dotaci nelze žádat opakovaně. Dotace může pokrýt až 100 % nákladů. Maximální částka se vypočte podle typu zateplení nebo úpravy

tabulka_NZU_Light.jpg

Kdo může žádat o dotaci Nová zelená úsporám Light??

  • starobní důchodce

  • invalidní důchodce ve 3. stupni

  • ten, kdo mezi 12. zářím 2022 a datem podání žádosti pobíral příspěvek na bydlení

Podmínky musí splňovat všichni členové žádající domácnosti a žadatel musí být majitelem nebo spolumajitelem domu, na kterém bude zateplení provádět. Žádat je možné i na trvale obydlenou chatu nebo chalupu (rekreační nemovitost).

bottom of page