top of page

Kontaktní zateplení fasády (ETICS)

Jedním z nejčastějších způsobů zateplení obvodových stěn je provedení vnějšího kontaktního zateplovacího systému, který je označován jako ETICS (External Thermal Insulation Composite System). Zateplení vnějších stěn pomocí nehořlavé kamenné vlny zlepšuje energetickou účinnost budovy, účinně tlumí hluk a zvyšuje požární bezpečnost budovy. Systém je celistvý po celé ploše fasády, čímž jsou eliminovány tepelné i akustické mosty.

Kontaktní zateplovací systémy jsou elegantním způsobem zateplení domů. Používají se nejenom u rodinných a bytových domů, ale i pro zateplení velkých staveb jako jsou obchodní a nákupní centra, kancelářské a komerční budovy, objekty zdravotnických zařízení, budovy škol, hotelové komplexy atd. Jsou vhodné pro zateplení novostaveb i pro dodatečné zateplení a rekonstrukce stávajících budov.

Jako izolace se používá nejčastěji pěnový polystyren nebo vata.

Rozdíly mezi vatou a polystyrenem jsou podstatné.

  • Pěnový polystyren je lehký plastový izolant. Z podstaty věci je hořlavý, protože se vyrábí z ropy. Fasádní polystyren nedosahuje dobrých akustických vlastností a je levnější než fasádní minerální vata. Polystyren používaný na fasády se označuje EPS 70 F.

  • Minerální vata je nehořlavá, dokonale propustná pro vodní páry a díky svojí struktuře tlumí hluk. Navíc je vyrobena z přírodních surovin. Na fasády se běžně používají desky z kamenné minerální vaty o rozměrech 600 x 1000 mm.

Na tloušťce izolace nešetřete

Tloušťka izolantu by neměla být menší než 18 cm, protože jinak dochází ke zbytečným tepelným únikům. Při současných cenách energie se dokonce doporučuje zateplit izolací tloušťky 22 - 28 cm.

Správnou tloušťku izolace by měl navrhnou odborník s ohledem na stávající stav nosné konstrukce.

Na izolaci se nevyplatí šetřit! Cenový rozdíl zhotovení zateplení z 8 nebo 24 cm izolace je pouze okolo 20 %, úspora je však více než dvojnásobná. Investice do větší tloušťky se tak vrátí během jedné zimy!

Na zateplení domu, a to i částečné zateplení některých stěn lze žádat až 100 % dotaci z programu Nová zelená úsporám light.

Proč si developeři vybírají minerální vatu?

Minerální vatu je na fasádách novostaveb, ale i při rekonstrukcích vidět čím dál častěji. Přestože se jedná o dražší izolaci, poskytuje řadu výhod, které ocení majitelé bytu. Developeři mohou díky minerální vatě nabídnou tišší a bezpečnější bydlení.

Největší chyby při zateplování fasád

Při zateplení fasád se dá udělat řada nevratných chyb, které mohou celou investici znehodnotit a vést například ke vzniku zdraví ohrožujících plísní. 

Mezi největší chyby patří špatně připravený podklad, resp. stěna, na kterou se bude izolace lepit. Nevhodně zvolená izolace a její tloušťka, špatné lepení a kotvení izolace. Na vzhledu se pak může negativně podepsat špatně provedená finální vrstva - omítka.

rockwool dron trigema nusle bytový dům (4).jpg

Minerální izolace je ideální izolant pro bytové i rodinné domy. Je přirozeně nehořlavá a prodyšná - propouští vodní páru a omezuje vznik plísní v interiéru. Navíc výborně zvukově izoluje, což může pomoci v rušné zástavbě.

Construction worker installing styrofoam insulation sheets on house facade wall for therma

Nejběžnějšími izolačními materiály jsou minerální či kamenná vata a pěnový polystyren. Kamenná vata je sice dražší, ale má významné benefity. Rozdíly mezi vatou a polystyrenem jsou podstatné.

etics.jpg

ETICS je systém složený z několika vrstev vzájemně na sobě plošně lepených. Kombinovat různé materiály od různých výrobců se nevyplácí. Záruku za systém ETICS nese ta společnost, která systém navrhla, sestavila, odzkoušela a uvedla na trh. Pokud zhotovitel zateplení nedodrží předepsanou skladbu, nemá se na koho obrátit v případě závad.

bottom of page