top of page

Nehořlavost: minerální vlna dokonale ochrání před požárem

 

Vzniku požáru nelze ani při největší opatrnosti zamezit. Co lze ovlivnit, je používání nehořlavých stavebních materiálů, které nedovolí šíření požáru. V případě izolací jsou ideálním a nejčastěji využívaným materiálem izolace z minerální vlny, které díky své nehořlavosti vytvářejí protipožární bariéru celého domu.

DALŠÍ VÝHODY MINERÁLNÍ IZOLACE

Pokud je izolace fasády z hořlavého materiálu, nejčastěji z polystyrenu, požár se může po fasádě budovy šířit velmi rychle. Největším zabijákem není samotný oheň, ale jedovatý kouř, který produkují umělé izolační materiály.

 

Minerální izolace je naopak přirozeně nehořlavá. Šíření požáru po fasádě bývá nevídaně rychlé, přenos do vyšších pater může být během několika vteřin. Z fasády se pak může požár šířit i do obytných místností.

 

Jak takový požár může vypadat, ukazují obrázky níže. Zatímco požár Grenfell Tower v Londýně skončil tragicky a desítky obyvatel tam zahynuly v plamenech. Obdobný požár bytového domu Belleville v polské Vratislavi naštěstí neměl oběti na životech, protože byty byly před dokončením ještě neobydlené.

minerální izolace nehořlavost

Požár bytového domu Belleville Wroclav v Polsku

Vybírejte třídu hořlavosti A1 a A2

Kromě fasády patří mezi rizikové konstrukce také střešní pláště a vnitřní příčky. Minerální izolace má třídu reakce na oheň A1, což znamená, že jde o nejlepší a nejbezpečnější typ izolace, která nehoří. Tuto vlastnost má díky svému anorganickému původu.

Lidé mohou při volbě stavebních materiálů kromě užitných vlastností brát v potaz i třídu reakce na oheň a vybírat jen nehořlavé, tedy třídu A1 a A2. Tyto materiály, nepřispívají k růstu požáru a vývoji kouře. Nemůže se stát, že by se pak oheň lavinovitě šířil po fasádě jako v případě Grenfell Tower či při obdobných požárech.
 

Pokud je obložení budovy nehořlavé, oheň se šíří budovou mnohem pomaleji. U staveb, na kterých se kombinují hořlavé a nehořlavé materiály, může být problematické dodržení všech normových projektových požadavků. Zateplit výškovou budovu hořlavým materiálem při dodržení všech protipožárních předpisů je technicky velmi náročné a proto jej odborníci na požární bezpečnost nedoporučují.

Tragický požár bytového domu Grenfell Tower v Londýně

minerální izolace nehořlavost

Pro stavební konstrukce je vhodné volit třídu reakce na oheň A. Pozor, polystyrenové izolace nebo PUR pěny patří do druhé nejhorší třídy reakce na oheň! Jsou naprosto nevhodné pro výškové budovy.

minerální izolace hořlavost

Nehořlavá izolace by měla být i ve střechách

 

A jaké opodstatnění má použití minerální vlny například v podkroví obloženém dřevem? Sebekvalitnější nátěr povrchu dřeva nezabrání jeho vznícení při přímém kontaktu s ohněm. Pokud je střešní konstrukce zateplena hořlavým materiálem, z podkroví se stane doslova výheň plná jedovatých plynů.

 

Po střeše zateplené izolacemi z minerální vlny se plameny šíří jen v minimální míře a hustý dým se téměř nevyskytuje. Pokud požár navíc vznikne mimo interiér domu a zasáhne střechu zateplenou nehořlavou izolací, je velmi pravděpodobné, že se jej podaří uhasit dříve, než se plameny dostanou přes trámovou konstrukci k dřevěnému obkladu podkroví.

Minerální izolace na výškových budovách

 

Velmi žádoucí je aplikace minerálních izolací ve výškových budovách, a to i v případě dodatečného zateplování panelových domů. Vícepodlažní budovy (obvykle budovy nad sedm pater) musí mít celé zateplení povinně prováděno z minerální izolace.

I u nižších budov je však podle normy nutné bránit šíření požáru. Pokud je zvolena hořlavá izolace, například polystyren (EPS), děje se tak formou protipožárních pásů izolace z minerální vlny. Aplikují se na fasádu do prostoru nad okny, aby zastavily plameny a požár se nerozšířil do vyšších pater.

 

Pozor ale, neexistuje nic takového jako protipožární polystyren. Polystyren je ze své podstaty hořlavý materiál, který může  obsahovat takzvané zpomalovače hoření nebo úpravu, která zpomaluje postup hoření. Ze své podstaty je ale polystyren (EPS) vždy hořlavý.

minerální izolace šíření požáru

Minerální izolace zabrání šíření požáru v podkroví.

minerální izolace výškové budovy

Pro výškové budovy je minerální izolace ideální, účinně zabrání šíření požáru po fasádě domu.

Normové požadavky pro zateplované budovy

 

​Nové i dodatečně zateplované budovy se musí v závislosti na jejich výšce zabezpečit proti případnému šíření ohně po fasádě. Rozsah požadavků se dělí do čtyř různých kategorií podle požární výšky (viz obrázek vpravo).

 

Pro tyto účely se u budov nad 12 m (obvykle u budov se čtyřmi a více podlažími) realizují protipožární pásy z minerální izolace široké 0,9 metru.

 

Pásy musí být umístěny nad soklem, okny a atikou domu, a to včetně nejvyššího podlaží kvůli eliminaci rizika vzplanutí střech.

Budovy vyšší než 22,5 m musí být zatepleny celé nehořlavou (minerální) izolací.

 

Výjimku tvoří rodinné domy a jednopodlažní budovy, u kterých nejsou protipožární pásy nutné. Budovy do 12 m požární výšky musí mít zabezpečený pouze sokl zateplovacího systému.

minerální izolace
bottom of page