top of page

Zateplení podlahy půdy, stropu bungalovu

Střechou uniká až 25 % tepla, proto se vyplatí zvednout hlavu a zamyslet se, které konstrukce můžete zateplit. Pokud bydlíte v domě, který má neobytnou půdu, je vhodným řešením zateplení podlahy půdy. Izolaci není třeba dávat mezi krokve, ale stačí ji volně položit na podlahu.
V případě moderních bungalovů, ve kterých je nosná konstrukce střechy tvořená vazníky, je ideální foukaná minerální izolace, která se dostane do každé štěrbiny.
V obou případech se jedná o jednoduché, nenáročné a poměrně levné řešení.  

RD_Hodonin7123.JPG

Na tloušťce izolace nešetřete

 

Aby se investice do zateplení stropu vyplatila, je vhodné použít alespoň 26 cm tepelného izolantu. U novostaveb, kde je možné konstrukci předem připravit, se vyplatí aplikovat 40 cm i více. Na tloušťce izolace se rozhodně nevyplatí šetřit, protože každý centimetr navíc přináší výrazné úspory. Špatně zatepleným stropem se ušetří i méně než 8 % nákladů, dobře zatepleným i přes 15 %.

Zateplení podlahy půdy nebo stropu bungalovu je možné provést různými způsoby

  • Izolace mezi trámy - u starších domů se můžete setkat s výplní ze škváry nebo hlíny, která se používá z důvodu požární bezpečnosti a zajištění akustiky. Abyste o tyto funkce nepřišli, nedoporučuje se škváru v plné míře nahradit tepelnou izolací. Podle výšky trámů se doporučuje vložit 12 až 24 cm izolace a tu doplnit další vrstvou nad trámy nebo pod trámy.

  • Izolace nad trámy - používá se nejčastěji jako hlavní izolační vrstva, protože aplikace je jednoduchá a bezpečná. Tloušťka izolace se volí okolo 35 cm a v případě, že má podlaha půdy zůstat pochozí, je potřeba vybudovat nosný rošt pro lávky nebo záklop izolace. Minerální izolace sama o sobě není pochozí. 

  • Izolace pod trámy - jedná se obvykle o doplňkovou vrstvu v tloušťce 6 až 20 cm. jejím účelem je zamezit vzniku tepelných mostů, které tvoří dřevěné trámy. Směrem k interiéru je potřeba instalovat parozábranu.

Zateplení podlahy půdy nebo stropu bungalovu je jednoduché rychlé opatření, které vám ušetří až 25 % tepla.

umisteni_tepelne_izolace_pudy.jpg

Izolaci lze umístiti mezi trámy (pozice 1), pod trámy (pozice 2) a nad trámy (pozice 3). Vždy se doporučuje použit izolace ve více vrstvách, aby se překryly spáry izolace a tepelné mosty.

Jaké izolace jsou vhodné a jaké ne

Nejčastěji se používají minerální izolace v deskách nebo rolích. Pro členité prostory a do dutin je vhodná tzv. foukaná minerální izolace. 

Foukaná izolace je často zaměňovaná za stříkanou (PUR) izolaci, ale POZOR! Tyto izolace mají zcela odlišné vlastnosti a nejsou proto vhodné pro zateplení střech.

Stříkané PUR pěny jsou hořlavé, nejsou schopné tlumit hluk zvenčí a po zatvrdnutí se z nich stává pevný materiál, který se nepřizpůsobí např. pracující dřevěné konstrukci.

Nejlevnější aplikací je volně ložený izolant bez pochozí vrstvy nebo použití tzv. foukané izolace do předem připravených dutin.

Investiční náklady lze snížit vyšším podílem vlastní práce (tzv. svépomocí). S minerální izolací se dobře pracuje a zvládne to i laik. Vždy je ale dobré mít odborný dohled a postupovat podle níže uvedených informací nebo pokynů výrobců izolací.

Snímek obrazovky 2021-03-04 v 16.40.56.jpg

Mezi stříkanou PUR pěnou a foukanou minerální izolací jsou zásadní rozdíly. Minerální izolace je nehořlavá a účinně tlumí hluk, proto se výborně hodí pro zateplení střech. Vytvoří bezpečné a tiché prostředí.

Musím mít ohlášku nebo stavební povolení?

Pozor, zateplení střechy nebo podlahy půdy může vyžadovat souhlas (razítko) stavebního úřadu, proto doporučujeme před realizací provést konzultaci navržených změn na stavebním úřadu.

Stavební úpravy mohou mít vliv na požární bezpečnost domu a okolních staveb v případě, že zvolíte hořlavou PUR pěnu.

V případě žádosti o dotaci je nezbytné splnit požadavky dle průkazu energetické náročnosti budovy, který zpracuje energetický specialista.

Na co si dát pozor

 

Před realizací zateplení je vhodné provést tzv. lokální sondu a prověřit si tak, z jakých vrstev a materiálů se stropní konstrukce skládá. Každá z vrstev má svůj účel a před jejím odstraněním nebo doplněním je vhodné se poradit s odborníkem, který navrhne správný postup.

Chybné provedení může vést ke srážení vlhkosti, zatékání, vzniku plísní a nenávratně poškodit střechu. Z tohoto důvodu je zásadní správná aplikace parozábrany. 

Zkontrolujte stav nosných trámů, aby nebyly napadené hnilobou. Je také potřeba myslet na statiku, doplněním vrstev se zvýší zatížení a může to vést k průhybům. Pokud máte pochybnosti, obraťte se na projektanta. 

Tepelný izolant pokládejte ve více vrstvách tak, aby se role/desky vzájemně překrývaly a spárami nemohlo utíkat teplo. 

Pokud bydlíte u lesa, dbejte zvýšené pozornosti při utěsnění půdních prostorů,  aby nedocházelo k vnikání hmyzu a lesní zvěře (např. kuny), které mohou realizovanou izolaci poškodit.

RD_Hodonin7108.JPG

Použitím minerální izolace lze dosáhnout vynikajících výsledků zvukové neprůzvučnosti dřevěných trámových stropů.

Zvolte jen ověřená řešení a pozor na podvodníky

Využívejte pouze ověřená řešení a nevěřte zázračným materiálům, které za zlomek obvyklé ceny vše vyřeší. Několik milimetrů "zázračného" izolantu nezateplí dům jako tradiční izolace v tloušťce 30 cm. Zákony fyziky jsou neúprosné.

V případě realizace svépomocí najdete vhodný technologický postup na stránkách výrobce izolací. Neváhejte se na ně obrátit.

Dbejte na kvalitu provedení parotěsné fólie, aby nebyla poškozena proražením a aby spáry byly pečlivě přelepeny. Skrz tuto vrstvu by neměly vést žádné prostupy bez utěsnění. V opačném případě si pára najde přímo takto poškozené - děravé místo a bude unikat právě tudy.

A man is spraying ecowool insulation in the attic of a house. Insulation of the attic or f

Na zateplení podlahy půdy nebo stropu bungalovu lze žádat o dotaci z programu Nová zelená úsporám light. Získat lze až 150 tisíc korun.

bottom of page