top of page

Náhrada klimatizace: minerální vlna zamezí přehřívání střech

Když Česko zasáhnou vedra, až polovina obytných budov se přehřívá. Teplota v interiéru může vystoupat i na více než 30 stupňů Celsia. Může za to nedostatečná izolace plášťů budov a střech v kombinaci se špatným systémem větrání interiérů. Co s tím?

 

Místo drahé a nezdravé klimatizace tepelně zaizolovat dům, a pokud je to možné, ozelenit střechu. Dobré zateplení budovy totiž chrání nejen před zimou, ale také před vedrem. Důležité je i správně větrat a v okamžiku, kdy začnou teploty venku stoupat, nepouštět horký vzduch do budovy.

Tloušťka tepelné izolace by měla být minimálně 15 cm. Menší tloušťka se nevyplatí, protože nejvyšší náklady jsou  spojeny s realizací zateplení - cenový rozdíl v tloušťce izolace je minimální.

Tepelná izolace chrání dům nejen před pronikáním chladu, ale zamezí i nadměrnému zahřívání budovy v letních měsících. Při správném větrání může být rozdíl mezi vnější a vnitřní teplotou až 10 stupňů Celsia. Lze tak ušetřit za nákup klimatizačních jednotek a zjistit si větší komfort bydlení.

DALŠÍ VÝHODY MINERÁLNÍ IZOLACE
minerální izolace teplota
minerální izolace teplota budovy

Teplota v obytných budovách by neměla překročit hranici 27 stupňů Celsia, v tropických dnech však stoupají teploty v interiéru bez klimatizace i na více než 30 stupňů. Před vedrem domov nejlépe ochrání kvalitní izolace pláště budovy. Další z možností je využívání zelených střech a stěn, které celkově zlepší mikroklima v okolí domu. (foto: GreenVille).

 

Zelené střechy ochlazují stavby

Jednou z možností, jak si ochladit dům, jsou zelené střechy a stěny. Kromě toho, že dobře vypadají, zároveň fungují jako přírodní ekologická klimatizace. Teplota střechy pod vegetačním krytem v letních měsících obvykle nepřesáhne 25 stupňů Celsia, a je tak až o 55 stupňů nižší než teplota povrchu vystaveného přímému slunci, který se v parnech může rozpálit i na 80 stupňů Celsia!

Zelené střechy a stěny také narušují vznik tepelných ostrovů, tedy míst, kde se nadměrně akumuluje teplo do betonu, zdí, asfaltu a dalších konstrukcí. Akumulované teplo zvyšuje okolní teplotu, a to až o několik stupňů, ve městech teplotní rozdíl může dosáhnout až deseti stupňů.

 

Zelené střechy totiž vsakují a odpařují zpět do ovzduší velké množství srážkové vody a výrazně tím přispívají k ochlazování budov, zvlhčování vzduchu a snížení prašnosti.

 

PŘÍRODNÍ KLIMATIZACE: Odtok dešťové vody z běžné betonové střechy s hydroizolací se pohybuje mezi 95–100 %. Zelená střecha dokáže toto množství redukovat průměrně na 50 %, ale existují i typy zelených střech, které odtok redukují na pouhých 5 %.

Vegetace a vůbec celá konstrukce zelené střechy navíc dokáže pohlcovat hluk, který by se šířil z venkovního prostředí do interiéru.

Minerální izolace vytváří mikroklima pro rostliny

 

Pro vybudování zelené střechy je třeba použít speciální nasákavou minerální vlnu, která si zachovává dobré izolační vlastnosti i po nasycení vodou, která je důležitá pro růst rostlin. Tato speciální izolace je v suchém stavu 8krát až 10krát lehčí než běžná zemina a i za vlhka zůstává lehčí než běžné substráty. To je velmi důležité pro odlehčení konstrukce střechy.

minerální izolace
20170516_095511 Luční zelená střecha na
P6060430 Extenzivní zelená střecha na Do
str_3_obr_1.jpg

Skladba zelené střechy

minerální izolace teplota budovy

Základní skladba:

 • Sázené nebo seté rostliny

 • 100–200 mm extenzivní, nebo intenzivní substrát

 • 100 mm nasákavá minerální izolace

 • Ochranná geotextilie 300 g/m2

 • Hydroizolace odolná proti prorůstání kořenů

 • Tepelná izolace ve spádu 2–4° 

 • Tepelná izolace základní

 • Parozábrana

 • Nosná konstrukce (např. betonový strop, únosnější dřevěná konstrukce)

Upravená skladba:

 • Sázené nebo seté rostliny

 • 100–200 mm extenzivní, nebo intenzivní substrát

 • Stabilizační geogrid (pouze ve výjimečných a odůvodněných případech)

 • 100 mm nasákavá minerální izolace

 • Drenážní nopová folie s vyšší drenážní kapacitou (na základě výpočtu odvodnění)

 • Ochranná geotextilie 300 g/m2

 • Hydroizolace odolná proti prorůstání kořenů

 • Tepelná izolace ve spádu 0–2°

 • Tepelná izolace základní

 • Parozábrana

 • Nosná konstrukce (např. betonový strop, únosnější dřevěná konstrukce)

bottom of page