top of page

Náhrada klimatizace: minerální vlna zamezí přehřívání střech

Když Česko zasáhnou vedra, až polovina obytných budov se přehřívá. Teplota v interiéru může vystoupat i na více než 30 stupňů Celsia. Může za to nedostatečná izolace plášťů budov a střech v kombinaci se špatným systémem větrání interiérů. Co s tím?

 

Místo drahé a nezdravé klimatizace tepelně zaizolovat dům, a pokud je to možné, ozelenit střechu. Dobré zateplení budovy totiž chrání nejen před zimou, ale také před vedrem. Důležité je i správně větrat a v okamžiku, kdy začnou teploty venku stoupat, nepouštět horký vzduch do budovy.

Tloušťka tepelné izolace na fasádě by měla být 20-28 cm ve střeše 30-40 cm. Slabší tloušťka se nevyplatí, protože nejvyšší náklady jsou  spojeny s realizací zateplení - cenový rozdíl v tloušťce izolace je minimální.

Tepelná izolace chrání dům nejen před pronikáním chladu, ale zamezí i nadměrnému zahřívání budovy v letních měsících. Při správném větrání může být rozdíl mezi vnější a vnitřní teplotou až 10 stupňů Celsia. Lze tak ušetřit za nákup klimatizačních jednotek a zjistit si větší komfort bydlení.

DALŠÍ VÝHODY MINERÁLNÍ IZOLACE
Osoba používající dálkové ovládání AC

Teplota v obytných budovách by neměla překročit hranici 27 stupňů Celsia, v tropických dnech však stoupají teploty v interiéru bez klimatizace i na více než 30 stupňů. Před vedrem domov nejlépe ochrání kvalitní izolace pláště budovy. Další z možností je využívání zelených střech a stěn, které celkově zlepší mikroklima v okolí domu.

 

Zelené střechy ochlazují stavby

Jednou z možností, jak si ochladit dům, jsou zelené střechy a stěny. Kromě toho, že dobře vypadají, zároveň fungují jako přírodní ekologická klimatizace. Teplota střechy pod vegetačním krytem v letních měsících obvykle nepřesáhne 25 stupňů Celsia, a je tak až o 55 stupňů nižší než teplota povrchu vystaveného přímému slunci, který se v parnech může rozpálit i na 80 stupňů Celsia!

Zelené střechy a stěny také narušují vznik tepelných ostrovů, tedy míst, kde se nadměrně akumuluje teplo do betonu, zdí, asfaltu a dalších konstrukcí. Akumulované teplo zvyšuje okolní teplotu, a to až o několik stupňů, ve městech teplotní rozdíl může dosáhnout až deseti stupňů.

 

Zelené střechy totiž vsakují a odpařují zpět do ovzduší velké množství srážkové vody a výrazně tím přispívají k ochlazování budov, zvlhčování vzduchu a snížení prašnosti.

 

PŘÍRODNÍ KLIMATIZACE: Odtok dešťové vody z běžné betonové střechy s hydroizolací se pohybuje mezi 95–100 %. Zelená střecha dokáže toto množství redukovat průměrně na 50 %, ale existují i typy zelených střech, které odtok redukují na pouhých 5 %.

Vegetace a vůbec celá konstrukce zelené střechy navíc dokáže pohlcovat hluk, který by se šířil z venkovního prostředí do interiéru.

Minerální izolace vytváří mikroklima pro rostliny

 

Pro vybudování zelené střechy je třeba použít speciální nasákavou minerální vlnu, která si zachovává dobré izolační vlastnosti i po nasycení vodou, která je důležitá pro růst rostlin. Tato speciální izolace je v suchém stavu 8krát až 10krát lehčí než běžná zemina a i za vlhka zůstává lehčí než běžné substráty. To je velmi důležité pro odlehčení konstrukce střechy.

Zelenou střechu lze vybudovat i dodatečně

Dodatečné ozelenění starších střech nepředstavuje nijak náročný úkol. Potřebnou konstrukci není obtížné vybudovat. Projekt je ale třeba konzultovat s odborníky, kteří navrhnou skladbu souvrství tak, aby se střešní konstrukce nepřetížila.

 

Rostlinami lze osázet ploché i šikmé a strmé střechy. Typu střechy se přizpůsobí technologie a složení souvrství vegetace.

 

Typu střechy a její nosnosti se přizpůsobí skladba zeleně a použité materiály, například se aplikuje zmiňovaná hydrofilní minerální vlna, která výborně hospodaří s vodou. Navíc je to přírodní materiál, PH neutrální a sterilní. Protože je lehká, nezatěžuje konstrukci střechy a je tak ideální pro dodatečné instalace zelených střech na domech různých typů.

 

Minerální vata se v zelených střechách používá jako částečná náhrada substrátu, ze kterého rostliny čerpají vláhu a ukládají si do něj živiny. Přebytečnou vodu odvádí pryč, aby nedocházelo k zahnívání kořenového systému. Vody je tak na střeše tak akorát a rostlinám se v nich daří.

minerální izolace
20170516_095511 Luční zelená střecha na
P6060430 Extenzivní zelená střecha na Do
str_3_obr_1.jpg

Zelené střechy na komerčních a veřejných budovách


Zelené střechy na budovách jako jsou obchodní centra nebo kancelářské budovy se začínají prosazovat čím dál častěji. Oproti stávajícím nejčastěji asfaltovým nebo plechovým krytinám poskytují řadu výhod, které oceňují i samotní investoři.

 

Ozeleněnou administrativní budovu se jim daří velmi rychle pronajmout. Zelená střecha je totiž pro nájemce vítaným bonusem, který jim slouží nejen k relaxaci, ale i zlepšení komfortu užívání stavby.

Skladba zelené střechy

minerální izolace teplota budovy

Základní skladba:

 • Sázené nebo seté rostliny

 • 100–200 mm extenzivní, nebo intenzivní substrát

 • 100 mm nasákavá minerální izolace

 • Ochranná geotextilie 300 g/m2

 • Hydroizolace odolná proti prorůstání kořenů

 • Tepelná izolace ve spádu 2–4° 

 • Tepelná izolace základní

 • Parozábrana

 • Nosná konstrukce (např. betonový strop, únosnější dřevěná konstrukce)

Upravená skladba:

 • Sázené nebo seté rostliny

 • 100–200 mm extenzivní, nebo intenzivní substrát

 • Stabilizační geogrid (pouze ve výjimečných a odůvodněných případech)

 • 100 mm nasákavá minerální izolace

 • Drenážní nopová folie s vyšší drenážní kapacitou (na základě výpočtu odvodnění)

 • Ochranná geotextilie 300 g/m2

 • Hydroizolace odolná proti prorůstání kořenů

 • Tepelná izolace ve spádu 0–2°

 • Tepelná izolace základní

 • Parozábrana

 • Nosná konstrukce (např. betonový strop, únosnější dřevěná konstrukce)

bottom of page