top of page

Zateplení ploché střechy minerální vatou

Zateplení ploché střechy snižuje energetické ztráty domu až o 20 %. Vybrat si obvykle můžete mezi dvěma hlavními způsoby zateplení a typy izolace.
Prvním je použití minerální vaty. Cenově dostupnější variantou je zateplení pomocí pěnového polystyrenu nebo využití kombinace minerální vaty a polystyrenu.
Použitím minerální vaty získáte benefit v podobě tichého a bezpečného bydlení. Minerální izolace výborně tlumí hluk a je nehořlavá.
Plochá střecha je ideální na ozelenění. Lze ji vybudovat jak na novostavbách, tak při rekonstrukcích domu.

20170516_095511 Luční zelená střecha na rodinném domě, Hostěnice.jpg

Jaké typy plochých střech existují

Ploché střechy se dělí na neodvětrávané (jednoplášťové) a odvětrávané (dvouplášťové). Vhodnějším a bezpečnějším řešením jsou střechy odvětrávané, které mají nad tepelnou izolaci dutinu. Tou proudí vzduch a vlhkost se odvádí do exteriéru (podobné jako je to u provětrávaných fasád). Nad odvětrávací dutinou je pak nosná konstrukce střechy a hydroizolace.

Jak na rekonstrukci ploché střechy

Dřívější ploché střechy mají obvykle na nosné konstrukci položenou tepelnou izolaci a nad ní rovnou hydroizolaci s vysokým difuzním odporem (s malou schopností propouštět vodní páry), což bývá příčinou většiny poruch plochých střech.

Při rekonstrukci takovéto střechy je proto potřeba odstranit staré nefunkční materiály až na nosnou konstrukci stropu nebo stávající únosnou spádovou vrstvu.

V případě, že střecha nevykazuje žádné vady, je možné stávající hydroizolaci ponechat a na ní položit novou tepelnou izolaci. Její tloušťka musí být dostatečná, aby tepelná izolace umístěná pod stávající hydroizolací tvořila maximálně 1/4 celkové tloušťky tepelné izolace).

Minimální celková tloušťka tepelné izolace by měla být alespoň 28 cm izolace. Na tuto dodatečnou tepelnou izolaci se dá nová hydroizolace.

Na zateplení ploché střechy lze nyní získat dotaci z programu Nová zelená úsporám light.

Pokud si nejste jisti, jakou máte skladbu střechy a jak při rekonstrukci postupovat, obraťte se na odborníka – projektanta. Je to důležité proto, aby nedocházelo k zatékání a kondenzaci vodní páry uvnitř skladby, která ji může nenávratně poškodit.

Minerální izolace na plochých střechách velkých objektů

U velkých objektů jako jsou obchodní centra nebo výrobní haly se nejčastěji realizují jednoplášťové střechy. Tepelná izolace je umístěna na trapézovém plechu bez provětrávané mezery. Z hlediska požární bezpečnosti je nejlepším řešením celoplošná skladba z minerální izolací. Cenově dostupnější skladby poté využívají kombinaci hořlavých a nehořlavých tepelných izolací. 
Vždy se doporučuje umístit izolaci ve více vrstvách, aby se překryly spáry izolace a nevznikaly tepelné mosty. Minerální izolací lze vyplnit i jednotlivé vlny trapézového plechu a zlepšit tepelněizolační vlastnosti konstrukce.
Tyto lehké konstrukce mají samy o sobě špatné akustické vlastnosti, proto by použití minerální izolace mělo být volbou číslo jedna. Minerální izolace má podstatný vliv na dodržení akustických norem a zajištění komfortu uvnitř těchto budov.
Minerální izolace se používá i tam, kde je vyšší požadavek na požární odolnost konstrukce, protože je nehořlavá – zabraňují šíření plamene a nezvyšuje požární zatížení stavby.

Ozelenění plochých střech

Ploché střechy jsou vhodné pro ozelenění. Vegetací lze doplnit jak na stávající střechu, tak s ní počítat už při návrhu nové střechy. Minerální izolace v plochých střechách tvoří podstatnou složkou, protože přebírá drenážní funkci - umí zadržet vodu a postupně ji vydávat rostlinám, a navíc je lehká - zbytečně zatěžuje konstrukci.

dvouplastova_strecha.jpg

Dvouplášťové střechy jsou konstrukčně vhodnější než jednoplášťové, ale velký důraz je dán na funkčnost provětrání. Normou je stanoveno, že plocha odvětrávacích otvorů má být minimálně 1/100 plochy střechy.

U rodinného domu s plochou 100 m2 by celkové plocha otvorů měla mít 1 m2, což představuje 510 trubek o průměru 50 mm!

A man is spraying ecowool insulation in the attic of a house_edited.jpg

Foukaná minerální vata do dutin plochých střech

U dvouplášťových konstrukcí s dostatečnou tloušťkou mezery je možné použít jednoduchý způsob zateplení v podobě foukané minerální vaty. Je však nutné, aby se do mezery vešla dostatečná vrstva izolace a zároveň byla zachována funkce větrané mezery

Fotovoltaika na plochých střechách

Ploché střechy jsou ideální pro umístění fotovoltaických panelů. V případě jejich instalace je potřeba myslet především na požární bezpečnost. 

Požárů střech s fotovoltaikou přibývá s tím, jak roste počet instalací a jak přirozeně stárnou používané komponenty při realizaci střešních elektráren.

Z tohoto důvodu je prozíravé volit pouze nehořlavé materiály do skladeb střech. Největší objem tvoří teplené izolace. Nehořlavá minerální vata v případě požáru omezí jeho živelné šíření po povrchu střechy a zabrání rozsáhlých škodám, které by mohl požár fotovoltaiky způsobit.

Největší chyby při zateplování plochých střech

  • Malá tloušťka izolace. Na tloušťce izolace nešetřete a použijte alespoň 28 cm. Cena izolantu běžně tvoří jen 20 % ceny celého souvrství a přitom je to jediná vrstva, která vám bude šetřit energii.

  • Nový izolant na staré nefunkční hydroizolaci. Zateplení ploché střechy by měla doprovázet realizace kompletně nového souvrství - nechcete, aby do střechy zatékalo, nebo ji zničila uzavřená vlhkost.

  • Funkčnost provětrávané mezery. Normou je stanoveno, že plocha odvětrávacích otvorů má být minimálně 1/100 plochy střechy.

  • Správné vyspádování. Zkontrolujte správné vyspádování střešní roviny. Sklon by měl být více než 3 %, tedy 3 cm na 1 metr.

  • Bezchybné provedení hydroizolace. Měla by být provedena jako souvislá vrstva a speciálně ošetřena v místě všech prostupů. Po její realizaci proveďte tzv. zátopovou zkoušku, která ověří těsnost a kvalitu provedení.

bottom of page