top of page

Srovnání odhlučnění střechy PUR pěnou a minerální vatou

Zvuková izolace střechy je prioritou zejména v městské zástavbě. Kvalitní odhlučnění střechy domu totiž podstatně zvyšuje komfort bydlení. Při výběru tepelného izolantu proto srovnávejte kromě tepelněizolačních vlastností i zvukovou neprůzvučnost.

 

Schopnost izolantů tlumit hluk z ulice se totiž může výrazně lišit. Nezávislý laboratorní test ukázal, že rozdíly mezi nejvíce používanými izolanty – minerální vatou a PUR pěnou – jsou výrazné.

Laboratoř Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB), samostatný vysokoškolský ústav ČVUT, změřila schopnost izolantů snižovat přenos hluku a nepropouštět teplo.

aplikace PUR pěny - měření akusitky izolantů.png
UCEEB)_1.jpg

JAK DOPADLO MĚŘENÍ?

stříkaná PUR pěna     39 dB

minerální vata             53 dB

Vata splní požadavky normy v až o 14 dB hlučnějším prostředí. Jak tento rozdíl vnímá lidské ucho demonstrují audio ukázky níže.

Aby bylo možné obě izolace férově porovnat, byl zhotovený model šikmé střechy zateplen stříkanou PUR pěnou v celkové tloušťce 260 mm a minerální vatou v téže tloušťce. Ostatní použité materiály byly identické.

VIDEO: Srovnání odhlučnění střechy PUR pěnou a minerální vatou 

STŘECHA S MINERÁLNÍ IZOLACÍ

JAK VNÍMÁME HLUK ULICE?

Poslechněte si, jak byste vnímali hluk z ulice při použití tepelné izolace na bázi minerálních vaty  nebo stříkané PUR pěny.

městská doprava
siréna záchranné služby

STŘECHA SE STŘÍKANOU PUR PĚNOU

městská doprava
siréna záchranné služby

Střecha s minerální vatou je o 14 dB lepší

Jak měření zvukové izolace dopadlo? Zjednodušeně řečeno vata splní požadavky normy i v hlučnějším prostředí, a to až o 14 dB hlučnějším, než kolik by zvládla utlumit PUR pěna.

 

Minerální vata ve skladbě střechy účinně pohlcuje zvuk a zvyšuje vzduchovou neprůzvučnost celé skladby. Minerální vata tedy účinně zamezuje průniku hluku do interiéru.

„Taková střecha je vhodná zejména všude tam, kde se předpokládá vyšší hluková zátěž, například v městské zástavbě. Izolant s horšími akustickými vlastnostmi může postačit v tišším prostředí anebo pro izolaci skladů či garáže,“ shrnuje výsledky měření Jiří Nováček z Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB).

Měření laboratoře UCEEB zjistilo, že střecha se stříkanou PUR pěnou má váženou neprůzvučnost 39 dB, zatímco střecha s minerální vatou 53 dB.

 

Požadavky na zvukovou izolaci obvodových plášťů budov, které uvádí ČSN 73 0532, závisí na ekvivalentních hladinách akustického tlaku A před obvodovým pláštěm v denní a v noční době.

20201105_183038.jpg

JAK SE TESTOVALO:

V akustické laboratoři UCEEB byla změřena schopnost PUR pěny a minerální vlny snižovat přenos hluku a nepropouštět teplo.

 

Aby bylo možné obě izolace férově porovnat, byl zhotovený model šikmé střechy zateplen stříkanou PUR pěnou v celkové tloušťce 260 mm a minerální vatou v téže tloušťce. Ostatní použité materiály byly identické.

„Zatímco střecha s PUR pěnou (bez střešních oken) splňuje požadavky, pokud hladina akustického tlaku A venku nepřesahuje asi 59 dB v noční době, střechu s minerální vatou (bez střešních oken) lze obecně použít i v prostředí až o 14 dB hlučnějším. Pro střechu se střešními okny lze očekávat rozdíl přibližně od 2 dB do 7 dB, v závislosti na akustických vlastnostech a velikosti oken,“ uzavírá Jiří Nováček z Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB).

Tepelná izolace: PUR pěna je o trochu horší než minerální vata

Laboratorní testy se kromě schopnosti izolantů pohlcovat hluk zaměřily i na tepelněizolační vlastnosti. Srovnání PUR pěny a minerální vaty je v tomto ohledu vyrovnané. Použitá PUR pěna byla jen o něco málo horší než běžná minerální vata.

 

Měřil se součinitel tepelné vodivosti označený řeckým písmenem lambda (λ). Lambda nám říká, jak dobře izolace izoluje. Čím je hodnota nižší, tím izoluje lépe.

lambda.png

JAK MATERIÁL IZOLUJE:

Znak lambda nám říká, jak dobře izolace izoluje. Čím je hodnota nižší, tím izoluje lépe.

„U PUR pěny jsme naměřili počáteční hodnotu lambda 0,039 W/(m·K). Minerální izolace do šikmých střech mají obvykle hodnotu v rozmezí λD= 0,031–0,038 W/m·K v závislosti na typu izolace. Hodnoty měřené PUR pěny se tedy blíží minerální izolaci,“ říká Kamil Staněk z laboratoře stavební tepelné techniky Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB). 

Hořlavost: PUR pěny jsou hořlavé, minerální vata nehořlavá

Při srovnávání PUR pěny a minerální vaty nezapomeňte také na jejich hořlavost. Ta je definovaná třídou reakce na oheň. Minerální vata patří do třídy reakce na oheň A1 nebo A2, tedy mezi nehořlavé materiály.

 

PUR pěny patří nejčastěji do třídy D nebo E, tedy mezi hořlavé výrobky, které přispívají k vývoji požáru a navíc při něm uvolňují velké množství vysoce toxického kyanovodíku.

vlastnosti_tepelnych_izolaci_objemova_hmotnost_horlavost_prodysnost.png

Jak porovnat PUR pěnu a minerální vatu

Udělejte si jednoduché srovnání a následně srovnejte poměr užitných vlastností, ceny a možných rizik. Často však srovnání může být obtížné, protože potřebné informace nejsou k dispozici.

 

V případě tepelněizolačních vlastností minerální vaty je ověření jednoduché, hodnotu lambda λ najdete na každém balení, materiál se pravidelně testuje při výrobě. V případě dodavatelů PUR pěn by hodnota měla být součástí technické dokumentace.


Porovnání hořlavosti materiálů je jednodušší. Ta je definovaná zmiňovanou třídou reakce na oheň, které je všeobecně známá a dostupná. Je rovněž uveden na štítku s technickými vlastnostmi minerální vaty.

Zvažte také možnost aplikovat materiály aplikovat svépomocí. Zateplení minerální vatou lze realizovat svépomocí za pomoci snadno dostupných pomůcek a návodů. PUR pěny musí aplikovat vyškolený pracovník v ochranném protichemickém obleku a se speciálním zařízením. Aplikaci PUR pěn svépomocí rozhodně nelze doporučit.


Oba materiály se také jinak v konstrukci chovají. Minerální vlnu lze kdykoliv z konstrukce vyjmout, protože prostor vyplňuje bez chemického kotvení. PUR pěny po aplikaci expandují a přilepí se na okolní matriál, například krokve, podobně jako lepidlo. Odstranit lze PUR pěnu ze střechy pouze jejím vyřezáním.

ROCKMIN PLUS.jpg

UŽITNÉ HODNOTY IZOLANTU: 

Na štítku balení izolantu by měly být vždy uvedeny klíčové užitné vlastnosti, které jsou ověřovány při výrobě a lze se na ně spolehnout.

Na obrázku jsou hodnoty balení minerální vlny, například zmiňovaná lambda λ (0,037) a třída reakce na oheň (A1).

„​Pečlivě srovnejte ceny včetně všech přidružených nákladů. Při nákupu trvejte na tom, aby dodavatel v kalkulaci uvedl celkovou cenu včetně všech nákladů na realizaci, dopravu a přípravné práce,"  říká architektka Marcela Kubů, ředitelka Asociace výrobců minerální izolace (AVMI).

Porovnejte celkovou cenu realizace zateplení

Udělejte si objektivní cenové srovnání, které bude hodnotit nejen cenu izolantu, ale i jeho aplikaci a to včetně dopravy, přípravy pracoviště a dalších s tím spojených nákladů.

Někteří nepoctiví dodavatelé totiž uvádějí jen cenu za materiál a aplikaci. Zákazníci se pak diví, když ve vyúčtování cena vzroste i o desítky tisíc za dopravu, přípravu pracoviště, nutné dokončovací práce a podobně.

bottom of page