Odhlučnění střechy PUR pěnou či minerální vatou

Zvuková izolace střechy je prioritou zejména v městské zástavbě. Kvalitní odhlučnění totiž podstatně zvyšuje komfort bydlení. Při výběru tepelného izolantu proto srovnávejte kromě tepelněizolačních vlastností i zvukovou neprůzvučnost.

 

Schopnost izolantů tlumit hluk z ulice se totiž může výrazně lišit. Nezávislý laboratorní test ukázal, že rozdíly mezi nejvíce používanými izolanty – minerální vatou a PUR pěnou – jsou výrazné.

Laboratoř Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB), samostatný vysokoškolský ústav ČVUT, změřila schopnost izolantů snižovat přenos hluku a nepropouštět teplo.

JAK DOPADLO MĚŘENÍ?

stříkaná PUR pěna     39 dB

minerální vata             53 dB

Vata splní požadavky normy v až o 14 dB hlučnějším prostředí. Jak tento rozdíl vnímá lidské ucho demonstrují audio ukázky níže.

Aby bylo možné obě izolace férově porovnat, byl zhotovený model šikmé střechy zateplen stříkanou PUR pěnou v celkové tloušťce 260 mm a minerální vatou v téže tloušťce. Ostatní použité materiály byly identické.

VIDEO: Srovnání odhlučnění střechy PUR pěnou a minerální vatou 

Střecha s minerální vatou je o 14 dB lepší

Jak měření zvukové izolace dopadlo? Zjednodušeně řečeno vata splní požadavky normy i v hlučnějším prostředí, a to až o 14 dB hlučnějším, než kolik by zvládla utlumit PUR pěna. Minerální vata ve skladbě střechy účinně pohlcuje zvuk a zvyšuje vzduchovou neprůzvučnost celé skladby.  
 

„Taková střecha je vhodná zejména všude tam, kde se předpokládá vyšší hluková zátěž, například v městské zástavbě. Izolant s horšími akustickými vlastnostmi může postačit v tišším prostředí anebo pro izolaci skladů či garáže,“ shrnuje výsledky měření Jiří Nováček z Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB).

STŘECHA S MINERÁLNÍ IZOLACÍ

JAK VNÍMÁME HLUK ULICE?

Poslechněte si, jak byste vnímali hluk z ulice při použití tepelné izolace na bázi minerálních vaty  nebo stříkané PUR pěny.

městská doprava
siréna záchranné služby

STŘECHA SE STŘÍKANOU PUR PĚNOU

městská doprava
siréna záchranné služby

Měření laboratoře UCEEB zjistilo, že střecha se stříkanou PUR pěnou má váženou neprůzvučnost 39 dB, zatímco střecha s minerální vatou 53 dB.

 

Požadavky na zvukovou izolaci obvodových plášťů budov, které uvádí ČSN 73 0532, závisí na ekvivalentních hladinách akustického tlaku A před obvodovým pláštěm v denní a v noční době.

 

„Zatímco střecha s PUR pěnou (bez střešních oken) splňuje požadavky, pokud hladina akustického tlaku A venku nepřesahuje asi 59 dB v noční době, střechu s minerální vatou (bez střešních oken) lze obecně použít i v prostředí až o 14 dB hlučnějším. Pro střechu se střešními okny lze očekávat rozdíl přibližně od 2 dB do 7 dB, v závislosti na akustických vlastnostech a velikosti oken,“ uzavírá Jiří Nováček z Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB).