top of page

Zateplení šikmé střechy a podkroví

 

Nezateplenou nebo nesprávně zateplenou střechou může v zimě unikat až 25 % tepelné energie. Naopak v létě se nezaizolované podkrovní prostory extrémně přehřívají, takže jsou stěží obyvatelné. Vhodně zvolená izolace z minerální vlny a správné provedení zásadně omezí tepelné úniky i přehřívání obytných prostor.

Proč je výhodné si vybrat minerální izolaci? Protože se snadno aplikuje do členěné střešní konstrukce, má vynikající tepelně izolační vlastnosti, dokonale pohlcuje hluk z ulice a je naprosto nehořlavá.

Při plánování zateplení je třeba se rozhodnout, jestli se bude střecha izolovat nad krokvemi nebo mezi a pod krokvemi.

Pokud chceme maximálně využít vnitřní obytný prostor, je ideální volbou izolace nad krokvemi. Izolace nezasahuje do interiéru, protože je umístěna nad krokvemi, tedy nad trámy nesoucími střešní krytinu.

 

Krokve tak zůstanou viditelné a mohou se stát vítaným doplňkem podkrovního interiéru. Jedná se o ideální volbu u novostaveb či při kompletních rekonstrukcích střech. Pro správnou aplikaci je totiž třeba obvykle odstranit střešní krytinu a následně ji vrátit zpět.

Pokud instalace nad krokve není možná ať už z důvodu konstrukce střechy či kvůli vyšším nákladům na realizaci, lze izolaci umístit mezi a pod krokve. Jde o ideální řešení v případě větších podkrovních prostor, kde není třeba počítat každý centimetr světlé výšky interiéru.

VX-sestajovice--6_edited.png
 • Ideální je umístit izolaci nad krokve, získá se tím maximum vnitřního prostoru.
   

 • Pokud to není z konstrukčních důvodů možné, lze umístit izolaci mezi a pod krokve.
   

 • ​Minerální izolace se přizpůsobí tvaru střechy, je nehořlavá a má vynikající izolační a akustické vlastnosti. ​Hluk z ulice minerální izolace dokonale pohltí.​

Zateplení šikmé střechy nad krokvemi

Pokud to skladba střechy umožňuje, zateplení nad krokvemi minerální izolací je ideální pro přiznání dřevěné konstrukce krovu. Umožňuje využít celý prostor podkroví bez nutnosti snižování podhledů v interiéru.

 

V případě využití nadkrokevního zateplení je nutné vybudovat nad krokvemi bednění a konstrukci pro pomocné prvky, které budou držet izolaci ve spádu. Součástí střešního pláště je parozábrana položená na bednění.

 

Následuje izolace z minerální izolace položená ve dvou vrstvách, přičemž se jednotlivé vrstvy izolace ukládají na tzv. „vazbu“. Další vrstvu tvoří difuzně-otevřená hydroizolace a kontralatě pro upevnění střešní krytiny, a nakonec samotná střešní krytina.

zatepleni nad krokvemi.jpg

Zateplení šikmé střechy mezi a pod krokvemi

 

Nejběžnější způsob zateplení podkroví šikmé střechy je mezi a pod krokvemi. Izolace z minerální vlny se vkládá nejprve mezi dřevěnou konstrukci krovu a posléze i pod ní. Aby byly splněny požadavky na tepelněizolační vlastnosti konstrukce, izolace se pokládá ve dvou nebo i více vrstvách.

 

Následuje montáž parozábrany a poté se upevní nosný rošt sádrokartonového podhledu. Pomocí roštu se vymezí prostor pro vzduchovou mezeru mezi parozábranou a sádrokartonovými deskami. Vzduchová mezera může sloužit pro protažení elektroinstalace. Druhou možností je vzduchovou mezeru vyplnit další vrstvou izolace.

 

Vždy by však mělo platit pravidlo umístění parozábrany – poměr  tepelné izolace nad a pod parozábranou musí být minimálně 4:1.​

POZNÁMKA: Tloušťky izolací vycházejí z normy ČSN 73 0540-2. Jsou spočítány pro běžné stavební konstrukce a zaokrouhleny na nejbližší vyráběnou tloušťku izolace. Uvedené tloušťky izolace se liší v závislosti na konstrukčním řešení, vlivu tepelných mostů a tepelné vodivosti (λ)použitého výrobku.

P – požadovaná minimální hodnota dle normy

Ddoporučená hodnota pro energeticky úsporné objekty dle normy

zatepleni pod krokvemi.jpg
 1. střešní krytina na latích

 2. kontralatě podél krokví

 3. pojistná hydroizolace difúzně otevřená

 4. minerální izolace od tloušťky P 200/ D 300 mm*

 5. parozábrana

 6. vzduchová mezera (vyplněna minerální vatou)

 7. sádrokarton

Na návrh řešení izolace střechy by měl dohlédnout odborník

 

Volbu vhodné skladby střešního pláště a tloušťku izolace se vyplatí svěřit odborníkům a ověřit výpočtem. V případě střech se nevyplatí na tloušťce šetřit nejen kvůli tepelným únikům, ale i kvůli prevenci přehřívání půdních prostor.

 

Odborník se vyplatí i kvůli vyřešení zdánlivých detailů, jakými jsou různé prostupy střechou a doplňkové spojovací a ztužující konstrukce, které by mohly při nevhodné aplikaci způsobit tepelné mosty. 

 

V převážné většině se sice navrhují dřevěné krovové konstrukce, ty jsou ale doplněné o ocelové spojovací a ztužovací prvky, které mají vysokou tepelnou vodivost. U větších ocelových konstrukcí, například u ocelových krokví, se proto musí předejít vzniku tepelných mostů.

 

Ty totiž mohou způsobit tepelné úniky a způsobit kondenzaci par, což vede ke vzniku plísní. Proto je třeba tyto prvky správně umístit a zaizolovat, aby tepelné mosty nevznikaly.

Water damage causing mold growth on the

Odborník pomůže zabránit vzniku tepelných mostů, které mohou vést ke vzniku plísní.

Ochrana proti hluku je opomíjeným benefitem minerální izolace

 

Do obytných podkrovních prostor může snadno pronikat hluk z okolí, protože samotná střecha minimálně chrání proti hluku.  Z tohoto důvodu se musí před realizací myslet na řešení akustiky šikmých střech.

 

Minerální izolace má výborné zvukově-izolační vlastnosti díky struktuře vláken. V prostoru šikmé střechy proto působí jako tlumič. Je ideální volbou pro budovy v okolí rušných komunikací.

 

Pro zateplení šikmých střech je naopak naprosto nevhodné využívat tuhé izolanty s uzavřenými póry typu pěnový polystyren nebo polyuretanová pěna. Užitím těchto materiálů vznikne zcela jiný typ konstrukce, který naopak přenáší hluk z okolí do obytných prostor.

Naprostá nehořlavost a ochrana proti požáru

Podkrovní prostory patří mezi jedny z nejrizikovějších z hlediska požární bezpečnosti. Protože jsou v nejvyšším patře, v případě požáru je obvykle obtížné z nich rychle uniknout, zejména pokud prostor zaplní kouř. Největším zabijákem totiž není samotný oheň, ale toxické zplodiny. Je proto více než prozíravé podkrovní prostory zaizolovat nehořlavým materiálem.

 

Minerální izolace má třídu reakce na oheň A1, což znamená, že jde o nejbezpečnější typ izolace, která nehoří. Tuto vlastnost má díky svému anorganickému původu. 

 

Řada jiných izolací, například pěnový polystyren nebo PUR pěny, naopak patří mezi hořlavé s třídou reakce na oheň E, tedy značně přispívající k vývoji požáru.

Jak může vypadat šíření požáru v podkroví zatepleném PUR pěnou ukázal požární experiment, o kterém informoval deník Blesk. Požární expert byl byl podle deníku intenzitou ohně zaskočený: 

 

„Intenzita zahoření mne překvapila. Jakmile se plamen dostal na izolaci, došlo k jejímu rychlému odpařování a poté k obrovskému nárůstu kouře a pulznímu hoření,“ komentoval průběh experimentu Zbyněk Valdmann.

 

Taxi Na Dopravní Záhlaví

Benefitem minerální izolace je pohlcování hluku: v prostoru šikmé střechy působí minerální izolace jako tlumič.

blesk.JPG

Požární experiment, o kterém informoval deník Blesk, ukazuje intenzitu požáru střechy zateplené PUR pěnou.

bottom of page