top of page

Jak na dotace na zateplení a na snížení spotřeby energií

Stavíte nebo rekonstruujete? Ať se jedná o rodinný nebo bytový dům, řekněte si o dotaci až ve výši 50 %. Je to lehčí, než si myslíte.

 

Chcete si snížit účet za energie a přemýšlíte, jak získat dotaci? Chystáte stavbu či rekonstrukci domu, zvažujete zateplení fasády, stropů nebo střechy? Plánujete nový nízkoenergetický dům nebo výměnu starého kotle?

 

Vyplatí se nejdříve celou akci naplánovat a zjistit, jestli je k dispozici dotace. Dotace může například žádat z nejkomplexnějšího dotačního programu Nová zelená úsporám, díky kterému může uspořit statisíce korun. Program je zaměřen na rodinné i bytové domy.

Novinkou roku 2023 je dotace pro nízkopříjmové domácnosti Nová zelená úsporám Light. Žádat lze až o 100 % dotaci na jednoduchá opatření jako je například zateplení střechy, stropů nebo částečné zateplení stěn.

Vyberte si proto nejdřív jednu z kategorií.

panelak_3.jpg

Dotaci lze získat na celou řadu projektů: zateplení fasády, novostavby, výměnu kotlů a kamen, solární systémy, fotovoltaiku, rekuperaci, dešťová a odpadní voda, zelené střechy…

Rodinný dům: zateplení a další projekty

 

Zájemci o dotaci mohou zažádat o dotaci na celou řadu projektů: zateplení fasády, střechy či stropů, vybudování zelené střechy, výměnu zdroje vytápění, výměnu oken, instalaci solárních panelů.

 

Pokud byste chtěli realizovat hned několik projektů najednou, vyplatí se rekonstrukci naplánovat podle toho, jaká investice vám přinese nejvíce energetických úspor.

Prioritu proto mají zejména investice do zateplení budov. Pokud není budova dobře tepelně zaizolovaná, nemá například smysl realizovat výměnu systému vytápění. Na tuto investici by žadatel ani neobdržel dotaci.

Co zvážit před žádostí o dotaci

S každou dotací je spojena povinnost přizpůsobit projekt i podmínkám dotačního programu. Cílem je obvykle motivovat žadatele k energetickým úsporám a šetrnému hospodaření s vodou.

S vyšší finanční podporou lze počítat, pokud je navrhovaný rozsah opatření větší nebo bude spojeno více opatření do jedné žádosti. Například pokud projekt bude řešit nejen zateplení domu, ale také využití obnovitelných zdrojů (solární panely) nebo hospodaření s vodou (jímky na dešťovou vodu). 

Při malém rozsahu opatření, například pouze při výměně oken nebo zateplení jen části domu nedostatečnou tloušťkou izolace, s největší pravděpodobností podmínky pro poskytnutí podpory nesplníte.

Nutné je také počítat s finanční spoluúčastí. Na začátku proto zaplatíte vše sami. Peníze vám přijdou na účet až poté, co stavbu či rekonstrukci ukončíte a řádně doložíte, že jste projekty zrealizovali. V některých případech může být vhodné rozdělit investiční záměr na etapy a ty realizovat postupně.

Jaké mohu získat další dotace kromě té na zateplení?

Do kategorie zateplení spadá výměna oken, dveří a zateplení fasády budov.  Jednotková výše podpory se pohybuje v rozmezí 600 – 3 800 Kč/m2 viz tabulka níže. Maximální celková výše podpory je nyní omezena na 650 000 Kč po dobu trvání programu.

V případě novostaveb je jednotková výše podpory domu s nízkou energetickou náročností 200 000 Kč, pasivního domu s velmi nízkou energetickou náročností 350 000 Kč a pasivních domů s velmi nízkou energetickou náročností s důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie dokonce 500 000 Kč.

rodinný dům
Výše dotace na zateplení budovy v programu Zelená úsporám.
Kolik peněz mohu získat na různá opatření?

Pokud chcete získat představu, o jaké dotace můžete zažádat, vyplňte si dotazník na webu Nová zelená úsporám. Získáte tak dobrý přehled o možných způsobech energetických úspor. K dispozici je sekce pro bytové a rodinné domy.

 

K dispozici je také přehledná dotační kalkulačka, která vám přehledně zobrazí orientační výši dotace. Jak již bylo řečeno dříve, výše dotace se odvíjí od komplexnosti úsporných opatření.

 

Dalších 80 tisíc korun může žadatel získat, pokud je stavba ve znevýhodněném a tím pádem i finančně podporovaném kraji (Ústeckém, Karlovarském či Moravskoslezském kraji).

Chci dotaci, co mám pro to udělat

 

Získat dotaci je lehčí, než si myslíte, zvládnete to i sami. Nicméně možností, jak uspořit, je celá řada a pravidla s tím spojená mohou být pro laika těžko srozumitelná. Vyplatí si proto využít služeb odborníků. Některé záměry totiž mohou podléhat schválení stavebním nebo jiným úřadem, souhlasu sousedů a podobně.

 

 1. Seznámení: Přečtěte si podmínky programu. Zjistěte, jak postupovat a jaké dokumenty budete potřebovat.

 2. Projekt: Vyberte specialistu, který vám pomůže s přípravou či zpracováním projektu.

 3. Žádost: Dotační žádost podáte a spravujete jednoduše přes webovou stránku.

 4. Realizace: Některé práce vám zajistí odborná firma, jiné zvládnete svépomocí. Najděte si odborníka a zvolte vhodné výrobky.

 5. Proplacení dotace: Pro proplacení dotace předložte dokumenty o provedených pracích.

PŘÍKALD: zvažovaný projekt se nachází v Moravskoslezském kraji, bude obsahovat komplexní zateplení a tepelné čerpadlo pro teplovodní vytápění s přípravou teplé vody. Orientační výše dotace je okolo 762 400 Kč: dotace na opatření 697 400 Kč, dotace na projektovou dokumentaci 25 000 Kč a dotační bonus 40 000 Kč.

příklad výše dotace zateplení budovy zelená úsporám.jpg
Switching Roofs

Prioritou u rodinných domů je zateplení střechy, kudy uniká až 25 % tepelné energie. Následuje fasáda, se kterou by se měla spojit výměna starých oken.

Rodinné domy: na co lze čerpat dotace

 

Zateplení

Dotace na zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah u stávajících rodinných domů, vč. zimních zahrad. Podpora se vztahuje i na výměnu oken, dveří a jiných stavebních otvorů.

 

Novostavba

Dotace na výstavbu nebo nákup nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností. Vyšší dotaci získáte, pokud postavíte úspornější dům, zpravidla využívající energii z více obnovitelných zdrojů.

 

Zelené střechy

Dotace na výstavbu zelených střech (extenzivních, polointenzivních a intenzivních) na rodinných domech, případně dalších nadzemních stavbách ve vlastnictví žadatele.

 

Kotle, kamna a tepelná čerpadla

Dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy a lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za kotel na biomasu, tepelné čerpadlo či plynový kondenzační kotel.

 

Využití tepla z odpadní vody

Dotace na systémy pro využití tepla z odpadní vody včetně příslušenství a zapojení systému.

 

Fotovoltaické systémy

Dotace na domácí solární fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v domě.

Dešťovka (dešťová a odpadní voda)

Dotace na efektivní zachytávání a využití dešťové a odpadní vody. Zachycenou vodu lze použít na zalévání zahrady nebo jako vodu užitkovou. Přínosem je úspora výdajů a spotřeby pitné vody.

 

Příprava teplé vody, solární ohřev

Dotace na pořízení a instalaci nového systému na přípravu teplé vody pomocí solárních panelů či tepelného čerpadla.

 

Stínicí technika

Dotace na venkovní stínicí techniku (rolety, žaluzie apod.), která slouží ke snížení tepelné zátěže místností uvnitř budovy.

 

Řízené větrání s rekuperací

Dotace na systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla.

 

Ekomobilita

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecí stanice pro osobní elektromobil a dalších zařízení nezbytných pro její provoz.

 

Projektová podpora

Dotace na projektovou přípravu, energetické hodnocení, odborný technický dozor a měření průvzdušnosti obálky budovy.

 

Bonus za využití více opatření

Při kombinaci více opatření můžete další peníze navíc. Čím více opatření zkombinujete, tím vyšší bonus. Zvýhodnění může dosáhnout až 185 000 Kč.

bytový dům

Bytový dům: klíčové je zateplení fasády

 

K dispozici jsou dotace na zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah u stávajících bytových domů v celé ČR. Podpora se vztahuje i na výměnu oken, dveří a jiných stavebních otvorů.

 

Výše dotace se v závislosti na typu opatření pohybuje od desítek tisíc až po desítky milionů korun. Dotaci lze uplatnit u budov s datem žádosti o stavební povolení do 1. 7. 2013.

 

O dotaci mohou zažádat vlastníci stávajících bytových domů, společenství vlastníků jednotek (SVJ) stávajícího bytového domu i bytová družstva.

 

Prostřednictvím dotací lze získat až 50 % z celkových výdajů. Zhruba se jedná o 700–3 800Kč/m2, přičemž výsledná částka závisí na ploše zateplované konstrukce a dosažených energetických parametrech budovy. Výhodou je, že čím kvalitnější zateplení provedete, tím vyšší bude dosažená míra podpory. Dotaci lze využít i na památkově chráněné budovy.

Jaký izolační materiál zvolit pro bytový dům

Pro zateplení fasády bytových domů se nejčastěji používá minerální vata nebo polystyren (EPS). Investoři se proto často ptají, který z nich si mají ideálně vybrat. Čím dál častěji upřednostní zateplení pomocí minerální vaty, protože ta totiž vyniká svou nehořlavostí a navíc účinně tlumí hluk, což je v městském prostředí obrovský bonus.

 

Hlavním důvodem, proč u bytových domů zvolit minerální izolaci, je ale požární bezpečnost. Minerální vata je nehořlavá, a v případě požáru tak nehrozí, že se bude oheň šířit do vyšších pater po fasádě domu. Komplexní srovnání vlastností minerální vaty a polystyrenu je k dispozici zde.

Mnoho investorů proto upřednostňuje minerální vatu před polystyrenem, a to i v případě nízkopodlažních budov. Pro budovy nad 22,5 metru výšky, což jsou obvykle osmipodlažní domy, je minerální izolace povinná.

Bytové domy: na co lze čerpat dotace

 

Projektová podpora

Příspěvek lze získat i na projektovou přípravu, energetické hodnocení, odborný technický dozor a měření průvzdušnosti obálky budovy. Příspěvek se týká všech energetických opatření vyjma nákupu bytu v bytovém domě, ekomobility a systémů na akumulaci pouze dešťové vody.

 

Dotace pro novostavby

Je možné získat i dotace na samotnou výstavbu bytového domu s velmi nízkou energetickou náročností. Dotaci můžete získat i při změně již dokončeného domu, který před zahájením stavby kritéria pasivního domu nesplňoval.

 

Zelené střechy

Dotace na výstavbu zelených střech (extenzivních, polointenzivních a intenzivních) na bytových domech, případně na dalších doplňkových nadzemních stavbách ve vlastnictví žadatele.

 

Kotle, kamna a tepelná čerpadla

Dotace na výměnu neekologických kotlů nižší než 3. třídy a lokálních topidel na pevná paliva, využívaných jako hlavní zdroj tepla, za kotel na biomasu, tepelné čerpadlo či plynový kondenzační kotel. Výše dotace může dosáhnout podle počtu jednotek až miliony korun.

 

Fotovoltaické systémy

Dotace na fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v bytovém domě. Výše dotace se bude stanovovat jednoduchým způsobem, a to za každý kWp instalovaného výkonu, za každou kWh el. akumulačního systému a každý připojený byt.

 

Dešťovka – dešťová a odpadní voda

Dotace na efektivní hospodaření s dešťovou vodou a systémy na využití odpadní vody. Zachycenou vodu lze použít na zalévání zahrady nebo jako užitkovou vodu. Přínosem je úspora výdajů a spotřeby pitné vody. Výše dotace může dosáhnout až miliony korun.

 

Zeleň

Dotace na výsadbu stromů na veřejnosti přístupných pozemcích ve vlastnictví nebo dlouhodobém užívání žadatele. Pozemky navazují na bytový dům nebo se nachází ve společně užívaných plochách vnitrobloků.

 

Příprava teplé vody, solární ohřev

Dotace na pořízení a instalaci nového systému na přípravu teplé vody pomocí solárních panelů či tepelného čerpadla. Výše dotace může dosáhnout až miliony korun.

 

Stínicí technika

Dotace na venkovní stínící techniku (rolety, žaluzie apod.), která slouží ke snížení tepelné zátěže místností uvnitř budovy. Výše dotace se pohybuje od 50 000 do stovek tisíc korun.

 

Řízené větrání s rekuperací

Dotace na systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla.

 

Využití tepla z odpadní vody

Dotace na centrální systémy pro využití tepla z odpadní vody včetně příslušenství a zapojení systému.

 

Ekomobilita

Dotace na dobíjecí stanice v bytových domech pro osobní vozidla na elektropohon (kategorie M1) a další zařízení nezbytná pro jejich provoz.

Bonus za kombinaci více opatření

 

Při kombinaci více opatření můžete navíc získat dotační bonus. Čím více opatření zkombinujete, tím vyšší částka. Maximální zvýhodnění činí více než 150 000 Kč. Kolik získáte:

 • 20 000 Kč za vybranou kombinaci opatření – např.  zateplení + fotovoltaika = 20 000 Kč, zateplení + fotovoltaika + dešťovka = 40 000 Kč

 • až 60 000 Kč za environmentální řešení projektu podle počtu získaných bodů pomocí environmentálního kalkulačního nástroje SFŽP ČR (1 bod = 600 Kč)

 

Navíc bonus 10 % pro strukturálně postižené regiony (Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj).

Chci dotaci, co mám pro to udělat

 

Získat dotaci je lehčí, než si myslíte, zvládnete to i sami. Nicméně možností, jak uspořit, je celá řada a pravidla s tím spojená mohou být pro laika těžko srozumitelná. Vyplatí si proto využít služeb odborníků. Některé záměry totiž mohou podléhat schválení stavebním nebo jiným úřadem, souhlasu sousedů a podobně.

 

 1. Přečtěte si podmínky programu: Zjistěte, jak postupovat a jaké dokumenty budete potřebovat.

 2. Vyberte specialistu,  který vám pomůže s přípravou či zpracováním projektu.

 3. Žádost: Dotační žádost podáte a spravujete jednoduše přes webovou stránku.

 4. Realizace: Některé práce vám zajistí odborná firma, jiné zvládnete svépomocí. Najděte si odborníka a zvolte vhodné výrobky.

 5. Proplacení dotace: Pro proplacení dotace předložte dokumenty o provedených pracích.

Služby a poradenství v oblasti energetických úspor poskytuje také řada organizací. Například nezisková společnost Porsenna, která se zaměřuje zejména na municipality, regiony, střední a malé firmy Mohou se na ní obrátit ale i fyzické osoby.

bottom of page