top of page
  • AVMI

Požární bezpečnost při zateplování staveb

Přemýšlíte nad zateplením nebo již máte zatepleno, ale nestačí to? Nezapomeňte si vybrat izolační materiál tak, abyste byli v bezpečí v případě požáru. Je třeba také dodržet příslušné normy nejen kvůli ochraně zdraví, ale i kvůli kolaudaci.

Protipožární standardy řeší norma Požární bezpečnost staveb (ČSN 73 0810). Její novela z roku 2016 upravuje podmínky pro zateplování obytných budov tak, aby se snížila pravděpodobnost šíření ohně přes venkovní tepelnou izolaci.


Cílem je zabránit šíření požáru jako v případě obytného domu na obrázku. Podrobnější informace získáte na specializovaném webu zde.

Oproti minulosti je třeba u zateplovaných budov aplikovat širší požární pásy z minerální izolace, které jsou rozšířeny z 0,5 na 0,9 metru. Pásy musí být umístěny nad soklem, okny a atikou domu, a to včetně nejvyššího podlaží kvůli eliminaci rizika vzplanutí střech.

Výjimku tvoří rodinné domy a jednopodlažní budovy, u kterých nejsou protipožární pásy nutné. Budovy do 12 m požární výšky musí mít zabezpečený pouze sokl zateplovacího systému.

Rozsah požadavků se nově dělí do čtyř různých kategorií podle požární výšky viz příloha níže.

Revize normy platí pro nově i opětovně zateplované budovy


Další zásadní změnou je, že protipožární norma platí nejen pro nově zateplované budovy (ať již jde o zateplení novostavby nebo dodatečné zateplení stávajícího objektu), ale i pro objekty, které se zateplují znovu. Původní znění protipožární normy bylo totiž komplikované a nejednoznačné.

„V praxi pak následkem této nejednoznačnosti vznikala řada komplikací kvůli rozdílnému výkladu jednotlivých článků mezi projektanty, ale i jednotlivými pracovišti státního požárního dozoru. Nově jsou proto zrušeny zvláštní požadavky na dodatečné zateplení. Požadavky jsou stejné bez ohledu na to, zda jde o zateplení při výstavbě novostavby, nebo o dodatečné zateplení stávajícího objektu,“ vysvětluje Marcela Kubů.

Více informací získáte na specializovaném webu zde.

bottom of page