top of page

Minerální vlna odhluční byt i dům

Řada bytů trpí nadměrným hlukem od sousedů. Paradoxně nejsou problematické ani tak dělicí stěny ve starých panelácích, jako spíše mezibytové stěny u řady novostaveb. Nejčastěji je tomu tak kvůli nevhodnému architektonickému umístění místností dvou různých bytů vedle sebe.

Problematické mohou být i konstrukce šikmých střech s nevhodně zvolenou tepelnou izolací.

 

Když slyšíte sousedy víc, než je vám příjemné, co s tím? Pokud problém nechcete řešit stěhováním, které navíc nemusí zaručit lepší akustické vlastnosti bytu, jedinou možností je provést protihlukové izolace.

 

Běžně se staví z různých druhů tvárnic jako jednovrstvé zdivo. Izolační přizdívky jsou ale poměrně náročné na provedení a tím pádem i dražší. Ve většině případů to znamená kvůli prachu a nečistotě vystěhovat místnosti, kde se odhlučnění realizuje.

DALŠÍ VÝHODY MINERÁLNÍ IZOLACE
zvuková izolace

CO ZJISTILY TESTY: Výsledky testů ukázaly, že zvuková neprůzvučnost SDK příček s minerální izolací byla minimálně o 4 decibely lepší než u příček z keramických tvárnic nebo tvárnic z lehčeného betonu. Navíc SDK stěny jsou užší a šetří místo.

Test: běžné těžké tvárnice versus lehké sádrokartonové příčky

Alternativou k tvárnicím a maltě jsou sádrokartonové mezibytové příčky s vloženou minerální izolací: takzvané SDK příčky. Výsledky měření v profesionální zkušebně prokázaly, že lehké stěny mají lepší akustické vlastnosti než běžně používané akustické stěny z těžkých tvárnic, a to i po zohlednění oslabení s prostupy pro běžnou elektroinstalaci. Současně příčky s minerální izolací byt lépe chrání i před nežádoucími úniky tepla.

Výsledky testů ukázaly, že zvuková neprůzvučnost SDK příček s minerální izolací byla minimálně o 4 decibely lepší než u příček z keramických tvárnic nebo tvárnic z lehčeného betonu. Navíc SDK stěny jsou užší a šetří místo.

A co každého stavebníka jistě potěší, realizační náklady při užití SDK příček jsou nejnižší. Tabulka níže ukazuje výsledky testů a výslednou cenu kalkulovanou na příkladu pro developery popisující instalaci mezibytových příček na čtyřech podlažích.

Developer tak při jejich použití u běžného projektu čtyřpodlažního domu o 16 bytech může zvětšit obytnou plochu až o 27 metrů čtverečních, přepočteno na peníze (při ceně 45 000 korun za metr) jde o zhodnocení vyšší než 1,2 milionu korun.

Jistě, v případě bytu bude úspora menší, ale stavitel stále ušetří nemalou plochu, navíc se vyhne špinavému procesu výstavby. V malometrážních bytech může taková úspora být obrovskou výhodou.

VÝHODY SDK PŘÍČEK PŘI ODHLUČNĚNÍ BYTU
minerální izolace srovnání

Tabulka srovnání parametrů jednotlivých typů příček

jednotlivé typy příček
bottom of page