Výborně tepelně izoluje a lze ji využít i uvnitř budovy

 

Minerální izolace je ideálním materiálem pro zateplení rodinného či bytového domu, výškové budovy nebo průmyslové haly. Má totiž vynikající technické a tepelně izolační vlastnosti. Možnosti využití se neomezují jen na plášť budovy: k dispozici jsou speciální příčky, podhledy nebo podlahy, které obsahují minerální vlnu. Ve srovnání s klasickým zdivem lépe pohlcují hluk, mají stejnou nosnost a jsou navíc levnější.

 

Minerální izolace má vynikající tepelně izolační vlastnosti. Součinitel teplotní vodivosti lambda (λ) je nízký, pohybuje se mezi 0,03 - 0,04 (W/mK). Jen pro srovnání, zdivo z plných pálených cihel (290/140/65 mm) má lambdu 26krát vyšší: 0,78-0,84 a zhutněný beton dokonce 41 vyšší:1,23-1,36. Je tedy více než zřejmé, že nezateplený cihlový dům mám obrovské tepelné ztráty. 

Když je třeba zateplit dům, jakou tloušťku zvolit? Obecně platí, že investice do izolace s menší než patnácticentimetrovou tloušťkou se nevyplatí. Nejvyšší náklady jsou totiž spojeny s realizací zateplení, samotný cenový rozdíl v tloušťce izolace je minimální.

V případě šikmých střech by měla být tloušťka izolace zhruba 30cm. Lidé často chybují tím, že v průměru aplikují pouze polovinu doporučené tloušťky.

DALŠÍ VÝHODY MINERÁLNÍ IZOLACE
tloušťka minerální izolace

Při zateplení rodinného domu tloušťkou izolace 20 cm oproti 10 cm je úspora vyšší o cca 40 %. Náklady za zateplení však vzrostou jen o 30 %! 

 

Dvojnásobná tloušťka izolace totiž neznamená dvojnásobnou cenu za realizaci opatření. Největší část tvoří náklady, které budete muset zaplatit v každém případě – lešení, omítku, oplechování a samozřejmě práci.

Mnoho způsobů využití minerální izolace

Při volbě správného izolačního materiálu je třeba také vědět, kde bude izolace použita a zda je vedle tepelné izolace třeba vyřešit třeba vlhkostní nebo akustické problémy – například hluk zvenčí nebo od sousedů.

 

Je třeba také zvážit, jak se bude zvolený materiál chovat v případě požáru, což může být zásadní například při izolaci půdních prostor či místností ve vyšších patrech.

 

Minerální izolaci lze totiž využít na mnoho způsobů. Kromě izolace obvodových zdí a střech se využívá například do mezibytových příček. Příčky s výplní z minerální vlny mají identické vlastnosti jako zděné příčky, jsou ale navíc tenčí (uspoří místo v malých prostorech), levnější a lépe pohlcují hluk. To platí i pro podlahové systémy či podhledy. Navíc, jejich aplikace je snadnější a tím zlevňují i samotnou výstavbu. Aplikace minerální izolace na fasády výškových budov zase dokonale zabrání šíření požáru.

Minerální vata v rodinných a bytových domech

Fasádu se vyplatí zateplit izolací tlustou 15 cm a více. Méně tlusté jsou neekonomické.

 
 
 

1 STŘECHA

Zateplení šikmé i ploché střechy, zateplení nad krokvemi nebo pochozí půdy. Speciální řešení pro zelené střechy a odvádění vody.

2 PODLAHY

Izolační systémy kombinující sádrokarton a minerální vlnu, které tepelně izolují a pohlcují kročejovou hlučnost. Usnadní, urychlí a v celkových nákladech i zlevní provedení podlahové konstrukce.

3 FASÁDA

Zateplení fasád minerální izolací vyniká skvělými izolačními vlastnostmi a nehořlavostí. K dispozici jsou i systémy pro architekty oblíbené větrané fasády.

4–6 PŘÍČKY A PODHLEDY

Deskové izolace kombinující minerální izolaci a sádrokarton jsou plnohodnotnou alternativou zděných příček. Jsou tenčí, levnější, lépe zvukově izolují a jsou přitom stejně odolné jako zděné příčky. 

Minerální desky do podhledů tepelně izolují a výrazně zlepšují akustickou pohodu: hlučné sousedy neuslyšíte.

7 OKNA

Dobře zateplený dům musí mít i kvalitně zaizolovaná okna: doporučuje se izolační trojsklo s maximální propustností světla a velkými zisky tepla. Prostupnost světla 73 %, solární faktor g = 62 %, hodnota Ug = 0,8 W/m2K.

8–10 VNITŘNÍ ROZVODY

Systémy pro izolaci kruhových či čtyřhranných potrubí, průmyslové zásobníky, komíny a další speciální aplikace.

11 ZÁKLADY A SKLEPY

V místech, kde je vlhko a nemůže být použita standardní minerální izolace, se aplikují speciální vodu odpuzující izolační systémy.