top of page

Výborně tepelně izoluje a lze ji využít i uvnitř budovy

 

Minerální izolace je ideálním materiálem pro zateplení rodinného či bytového domu, výškové budovy nebo průmyslové haly. Má totiž vynikající technické a tepelněizolační vlastnosti. Možnosti využití se neomezují jen na plášť budovy: k dispozici jsou speciální příčky, podhledy nebo podlahy, které obsahují minerální vlnu. Ve srovnání s klasickým zdivem lépe pohlcují hluk, mají stejnou nosnost a jsou navíc levnější.

 

Minerální izolace má vynikající tepelněizolační vlastnosti. Součinitel teplotní vodivosti lambda (λ) je nízký, pohybuje se mezi 0,03 - 0,04 (W/mK). Jen pro srovnání, zdivo z plných pálených cihel (290/140/65 mm) má lambdu 26krát vyšší: 0,78-0,84 a zhutněný beton dokonce 41 vyšší:1,23-1,36. Je tedy více než zřejmé, že nezateplený cihlový dům mám obrovské tepelné ztráty. 

Když je třeba zateplit dům, jakou tloušťku zvolit? Obecně platí, že tloušťka izolace na fasádě by se měla pohybovat mezi 20-28 cm, protože jinak dochází ke zbytečným tepelným ztrátám. Správnou tloušťku pomůže vypočítat odborník v závislosti na typu a tloušťce zdiva.

 

Šetřit na tloušťce izolace je krátkozraké. Nejvyšší náklady jsou totiž spojeny s realizací zateplení. Samotný izolant tvoří jen zhruba třetinu až čtvrtinu ceny celého zateplení, a přitom je to jediná vrstva, která má vliv na úsporu energie.

V případě rekonstrukcí šikmých střech by měla být tloušťka izolace alespoň 30 cm. U novostaveb, kde lze střechu lépe dimenzovat, se doporučuje použít 40 cm izolace. Lidé často chybují tím, že v průměru aplikují pouze polovinu doporučené tloušťky.

DALŠÍ VÝHODY MINERÁLNÍ IZOLACE
zateplení rodinného domu minerální vatou
zateplování bytového domu minerální vlnou a vatou
správná tloušťka minerální izolace při zateplení

Při zateplení rodinného domu tloušťkou izolace 20 cm oproti 10 cm je úspora vyšší o cca 40 %. Náklady za zateplení však vzrostou jen o 30 %! 
 
Dvojnásobná tloušťka izolace totiž neznamená dvojnásobnou cenu za realizaci opatření. Největší část tvoří náklady, které budete muset zaplatit v každém případě – lešení, omítku, oplechování a samozřejmě práci.

Mnoho způsobů využití minerální izolace

Při volbě správného izolačního materiálu je třeba také vědět, kde bude izolace použita a zda je vedle tepelné izolace třeba vyřešit i vlhkostní nebo akustické problémy – například hluk zvenčí nebo od sousedů.

Je třeba také zvážit, jak se bude zvolený materiál chovat v případě požáru, což může být zásadní například při izolaci půdních prostor či místností ve vyšších patrech. Minerální izolace se také používá na zateplení fasád rodinných domů v husté nebo řadové zástavbě, kde by případný požár zateplení mohl ohrozit sousední objekty.

 

Minerální izolaci lze využít na mnoho způsobů. Kromě izolace obvodových zdí a střech se využívá například do mezibytových příček. Příčky s výplní z minerální vlny mají identické vlastnosti jako zděné příčky, jsou ale navíc tenčí (uspoří místo v malých prostorech), levnější a lépe pohlcují hluk. To platí i pro podlahové systémy či podhledy. Navíc, jejich aplikace je snadnější a tím zlevňují i samotnou výstavbu. Aplikace minerální izolace na fasády výškových budov zase zabrání šíření požáru.

Minerální vata v rodinných a bytových domech

minerální vata má mnoho možnosti využití v bytovém domě

Fasádu se vyplatí zateplit izolací tlustou 18 cm a více. Méně tlusté jsou neekonomické.

 
 
 

1 STŘECHA

Zateplení šikmé i ploché střechy, zateplení nad krokvemi nebo pochozí půdy. Speciální řešení pro zelené střechy a odvádění vody.

2 PODLAHY

Izolační systémy kombinující sádrokarton a minerální vlnu, které tepelně izolují a pohlcují kročejovou hlučnost. Usnadní, urychlí a v celkových nákladech i zlevní provedení podlahové konstrukce.

3 FASÁDA

Zateplení fasád minerální izolací vyniká skvělými izolačními vlastnostmi a nehořlavostí. K dispozici jsou i systémy pro architekty oblíbené větrané fasády.

4–6 PŘÍČKY A PODHLEDY

Deskové izolace kombinující minerální izolaci a sádrokarton jsou plnohodnotnou alternativou zděných příček. Jsou tenčí, levnější, lépe zvukově izolují a jsou přitom stejně odolné jako zděné příčky. 

Minerální desky do podhledů tepelně izolují a výrazně zlepšují akustickou pohodu: hlučné sousedy neuslyšíte.

7 OKNA

Dobře zateplený dům musí mít i kvalitně zaizolovaná okna: doporučuje se izolační trojsklo s maximální propustností světla a velkými zisky tepla. Prostupnost světla 73 %, solární faktor g = 62 %, hodnota Ug = 0,8 W/m2K.

8–10 VNITŘNÍ ROZVODY

Systémy pro izolaci kruhových či čtyřhranných potrubí, průmyslové zásobníky, komíny a další speciální aplikace.

11 ZÁKLADY A SKLEPY

V místech, kde je vlhko a nemůže být použita standardní minerální izolace, se aplikují speciální vodu odpuzující izolační systémy.

bottom of page