top of page
  • AVMI ČR

TEST IZOLANTŮ: Jak zvukově izolují PUR pěna a minerální vata

Při výběru zateplení domu srovnávejte nejen tepelněizolační vlastnosti, ale i schopnost izolantu tlumit hluk z ulice. Nezávislý laboratorní test ukázal, že rozdíly mezi dvěma nejvíce používanými izolanty podkrovních bytů – minerální vatou a PUR pěnou – mohou být výrazné.


Vlastnosti minerální izolace jsou z praxe známé a snadno ověřitelné. Podrobné informace přikládají výrobci přímo do balení izolantu. V případě polyuretanových (PUR) pěn, které se vyrábějí přímo na stavbě ze směsi chemických látek, tomu ale tak vždy být nemusí. Jak dopadlo laboratorní srovnání zateplení střechy minerální vatou a PUR pěnou z hlediska hluku a tepelněizolačních vlastností? V některých vlastnostech se izolanty liší významně, například v jejich schopnosti tlumit hluk a v hořlavosti. Některé jejich vlastnosti jsou naopak poměrně vyrovnané. Detaily se dozvíte v článku a videoreportáži.
Vlastnosti střech izolovaných PUR pěnou nebo minerální vatou odborně a nezávisle změřila laboratoř Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB), která je součástí ČVÚT. „Zaměřili jsme se i na často opomíjenou vlastnost: schopnost izolantu přispívat ke snižování přenosu hluku, například z ulice nebo vedlejší místnosti,“ říká architektka Marcela Kubů, ředitelka Asociace výrobců minerální izolace (AVMI).


V akustické laboratoři UCEEB byla změřena schopnost materiálů snižovat přenos hluku a nepropouštět teplo. Aby bylo možné obě izolace férově porovnat, byl zhotovený model šikmé střechy zateplen stříkanou PUR pěnou v celkové tloušťce 260 mm a minerální vatou v téže tloušťce. Ostatní použité materiály byly identické.


Subjektivní vnímání hluku: Je obtížné ohodnotit výsledky měření na základě číselného vyjádření v decibelech. Poslechněte si zde, jak byste vnímali hluk městské dopravy a sirénu sanitky v interiéru zatepleném minerální izolací anebo stříkanou polyuretanovou pěnou (PUR).

Pohlcování hluku: Minerální vata je o 14 dB lepšíStřecha s minerální vatou je vhodná zejména všude tam, kde se předpokládá vyšší hluková zátěž, například v městské zástavbě
Střecha s vatou má zvukově izolační vlastnosti o 14 dB lepší než PUR pěna.

Střecha s vatou má zvukově izolační vlastnosti o 14 dB lepší než PUR pěna. Minerální vatu lze tedy považovat za velmi účinnou při snižování přenosu hluku z ulice.


„Taková střecha je vhodná zejména všude tam, kde se předpokládá vyšší hluková zátěž, například v městské zástavbě. Izolant s horšími akustickými vlastnostmi může postačit v tišším prostředí anebo pro izolaci skladů či garáže,“ shrnuje výsledky měření Jiří Nováček z Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB).


INFOBOX: Jak se měří zvukově izolační vlastnosti? Odborně se této vlastnosti říká vážená vzduchová neprůzvučnost, označuje se zkratkou Rw a hodnota se udává v decibelech. Čím je hodnota Rw vyšší, tím lepší akustické vlastnosti materiál a skladba má. V praxi to znamená, že dokáže lépe bránit přenosu hluku z ulice či od sousedů.

Tepelná izolace: PUR pěna je o trochu horší než minerální vata


Srovnání PUR pěny a minerální vaty je v tomto ohledu vyrovnané. Použitá PUR pěna byla jen o něco málo horší než běžná minerální vata. Měřil se součinitel tepelné vodivosti označený řeckým písmenem lambda (λ). Lambda nám říká, jak dobře izolace izoluje. Čím je hodnota nižší, tím izoluje lépe.


PUR pěny patří nejčastěji do třídy D nebo E, tedy mezi hořlavé výrobky, které přispívají k vývoji požáru a navíc při něm uvolňují velké množství vysoce toxického kyanovodíku.
Výřez PUR pěny z konstrukce střechy

„U PUR pěny jsme naměřili počáteční hodnotu lambda 0,039 W/(m·K). Minerální izolace do šikmých střech mají obvykle hodnotu v rozmezí λD= 0,031–0,038 W/m·K v závislosti na typu izolace. Hodnoty měřené PUR pěny se tedy blíží minerální izolaci,“ říká Kamil Staněk z laboratoře stavební tepelné techniky Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB).


Hořlavost: PUR pěny jsou hořlavé, minerální vata nehořlavá


Při srovnávání PUR pěny a minerální vaty nezapomeňte také na hořlavost materiálů. Ta je definovaná třídou reakce na oheň. Minerální vata patří do třídy reakce na oheň A1 nebo A2, tedy mezi nehořlavé materiály. PUR pěny patří nejčastěji do třídy D nebo E, tedy mezi hořlavé výrobky, které přispívají k vývoji požáru a navíc při něm uvolňují velké množství vysoce toxického kyanovodíku.


Porovnejte hořlavost materiálů. Ta je definovaná třídou reakce na oheň. Minerální vata patří do třídy reakce na oheň A1 nebo A2, tedy mezi nehořlavé materiály. PUR pěny patří nejčastěji do třídy D nebo E, tedy mezi hořlavé výrobky, které přispívají k vývoji požáru a navíc při něm uvolňují velké množství vysoce toxického kyanovodíku.
Minerální vata nebo PUR pěna: Vlastnosti tepelných izolantů

Jak porovnat PUR pěnu a minerální vatu

Udělejte si jednoduché srovnání a následně srovnejte poměr užitných vlastností, ceny a možných rizik. Často však srovnání může být obtížné, protože potřebné informace nejsou k dispozici.


V případě tepelněizolačních vlastností minerální vaty je ověření jednoduché. „Hodnotu lambda (λ) najdete na každém balení, materiál se pravidelně testuje při výrobě. V případě dodavatelů PUR pěn by hodnota měla být součástí technické dokumentace,“ říká Marcela Kubů.


Porovnání hořlavosti materiálů je jednodušší. Ta je definovaná zmiňovanou třídou reakce na oheň, které je všeobecně známá a dostupná. Je rovněž uvedena na technickém štítku izolantu.


Zvažte také možnost aplikovat materiály aplikovat svépomocí. Minerální vatu lze aplikovat svépomocí za pomoci snadno dostupných pomůcek a návodů. PUR pěny musí aplikovat vyškolený pracovník v ochranném protichemickém obleku a se speciálním zařízením. Aplikaci PUR pěn svépomocí rozhodně nelze doporučit.


Oba materiály se také jinak v konstrukci chovají. Minerální vlnu lze kdykoliv z konstrukce vyjmout, protože prostor vyplňuje bez chemického kotvení. PUR pěny po aplikaci expandují a přilepí se na okolní matriál, například krokve, podobně jako lepidlo. Odstranit lze PUR pěnu ze střechy pouze jejím vyřezáním.


Porovnejte celkovou cenu realizace zateplení


Pečlivě srovnejte ceny včetně všech přidružených nákladů. Při nákupu trvejte na tom, aby dodavatel v kalkulaci uvedl celkovou cenu včetně všech nákladů na realizaci, dopravu a přípravné práce.


„Někteří nepoctiví dodavatelé totiž uvádějí jen cenu za materiál a aplikaci. Zákazníci se pak diví, když ve vyúčtování cena vzroste i o desítky tisíc za dopravu, přípravu pracoviště, nutné dokončovací práce a podobně,“ uzavírá architektka Marcela Kubů, ředitelka Asociace výrobců minerální izolace (AVMI).

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page