top of page
  • AVMI ČR

Ptáci klovou do fasády: jak na prevenci a opravu škod


Ptáci snažící se vyklovat díry ve fasádě a zahnízdit představují problém, který je třeba při zateplování a údržbě budov efektivně vyřešit. Existuje celá řada teorií vysvětlujících tento jev, avšak žádná z nich není seriózně podložena. Jaký izolant nemají ptáci rádi? Jak je od hnízdění a klování do fasády odradit? Dozvíte se v článku.


Častěji lze tento jev vypozorovat u zateplení z polystyrenu (EPS), které má na poklepání dunivý zvuk. Minerální vata díky své struktuře a hmotnosti působí naopak jako pevný a hutný materiál, který ptactvo tak nepřitahuje. Nelze však jednoznačně říct, že ten či onen izolant je z hlediska prevence klování a zahnízdění vhodnější, a už vůbec nelze na základě těchto domněnek izolant vybírat.


Více než na popularitu mezi ptactvem je třeba hledět na tepelněizolační vlastnosti, nehořlavost a schopnost tlumit hluk z ulice.

Prevence šetří náklady na pozdější opravy fasády

Poškození fasády ptáky je ideální řešit preventivními opatřeními. Ta se liší v závislosti na konkrétní situaci a druhu ptáků, které se snažíte od zahnízdění odradit. Metody, jako jsou makety dravců nebo siluety letícího dravce, mohou být účinné v krátkodobém horizontu. Ptáci se ale mohou časem naučit, že nepředstavují skutečné nebezpečí a přestanou se maket bát.


Jako dlouhodobé řešení jsou vhodnější ochranné sítě a zábrany proti ptactvu, které fyzicky brání ptákům v přistání na fasádě. Ty jsou vhodné zejména pro balkóny, lodžie, okna, vikýře a podobné konstrukce, kde je jejich umístění technicky smysluplné.


V případě říms, atik a ozdobných prvků je možné použít ochranné hroty, které ptákům znemožní jakoukoli aktivitu, ale zároveň jim neublíží. Konkrétní opatření je dobré přizpůsobit místním podmínkám, ptáci například častěji poškozují fasády v místech, kde se nachází vzrostlé stromy.


Pozor na dodržování zákona

Při zateplování budov a jejich údržbě je nutné dodržovat zákony. V tomto případě je třeba být na pozoru, když se ve ventilačních otvorech a štěrbinách uhnízdí chráněné druhy ptactva. Ty rozhodně nemůžete jen tak vyhnat a jejich hnízdo odstranit.


Je nutné zachovat všechny prostupné ventilační otvory a provětrávací štěrbiny s dostatečnými rozměry, které jim umožní hnízdění. Pokud není možné zachovat tyto otvory a štěrbiny, lze je nahradit prefabrikáty s otvory (budkami), úpravami říms nebo jinými stavebně-technickými opatřeními.

Porušení těchto pravidel nejenže představuje porušení zákona, ale zároveň zvyšuje riziko, že se ptáci budou pokoušet vrátit a poškodí novou fasádu. Pokud jim umožníte zahnízdit v budkách, které instalujete tam, kde nikomu nevadí, máte problém vyřešený.


Škody lze snadno opravit, netřeba se ptáků bát

V případě, že dojde k poškození fasády ptáky, lze škody snadno opravit. Obyčejně stačí vyříznout poškozenou část fasády včetně izolantu a nahradit jej novým. S opravou poradí dodavatel fasádního řešení (ETICS), postupy se totiž liší v závislosti na druhu materiálu.


Fasády jsou mnohem více ohroženy vandalismem a rizikem požáru než působením opeřenců. Nechte ptáky žít!

1 116 zobrazení

Comments


bottom of page