top of page
  • AVMI

Kombinovat minerální vatu a polystyren se u bytových domů nevyplatí

Lze ušetřit při zateplování bytových domů nákupem levnějšího polystyrenu? Řada investorů zvažuje, zda zvolit nehořlavou minerální izolaci, nebo levnější, ale hořlavý polystyren (EPS). Pokud se rozhodnou pro polystyren, musí kvůli protipožární bezpečnosti na dům aplikovat tzv. protipožární pásy z nehořlavé minerální izolace. Vyplatí se taková úspora?


Video: Vyplatí se při zateplování kombinovat minerální vatu s polystyrénem? Odpovídá odborník ze společnosti Trigema.

Je vhodnější zateplení udělat celé z minerální vaty, protože napojování různorodých materiálů je pracnější a navíc může vytvořit problém. Co se ušetří na materiálu, se nakonec prodraží na pracnější realizaci.
Kombinovat minerální vatu a polystyren?

Při zateplování bytových a výškových domů je třeba dbát na požární bezpečnost a dodržovat protipožární normy. V praxi to znamená používání minerální izolace jako přirozené překážky pro šíření ohně. V případě budov vyšších než 22,5 metru to znamená zrealizovat celé zateplení z minerální izolace, čímž se stane plášť budovy přirozeně nehořlavým.

U menších staveb s výškou do 22,5 metru (viz obrázek níže) má ale řada investorů dilema: zateplit celou budovu minerální vatou, nebo kombinací polystyrenu a minerální vaty? Při aplikaci polystyrenu lze totiž něco málo ušetřit, protože je poněkud levnější. Vyplatí se taková úspora?

U budov vyšších než 22,5 metru je nutné zrealizovat celé zateplení z minerální izolace, čímž se stane plášť budovy přirozeně nehořlavým.
Aplikace protipožárních pásů na výškových budovách.

Podle odborníků je ale taková úspora diskutabilní a někteří rovnou říkají, že se nic neuspoří:


„​Já tam ty úspory nevidím z důvodu obtížnější a tím pádem i nákladnější realizace. Současné požární předpisy dovolují jen malou míru jiného materiálu než minerální vaty. Proto si myslím, že je vhodnější zateplení udělat celé z minerální vaty, protože napojování různorodých materiálů je pracnější a navíc může vytvořit problém. Co se ušetří na materiálu, se nakonec prodraží na pracnější realizaci,“ říká rozpočtář Vlastislav Janík z developerské společnosti Trigema.

Kombinace různých izolantů může být problematická

Proč by mohly vzniknout problémy? Složitost spočívá v tom, že se musí dobře napojit různé druhy materiálů, které mají různé fyzikální vlastnosti. Musí se použít další vrstva perlinky na přechodu různých izolantů, je třeba vyrovnat nerovnosti povrchů.

„Jsem přesvědčený, že je lepší zateplení dělat celé v minerální vatě, a to i z důvodu napojování. Pokud by jej dělníci nesprávně udělali, může se to později vymstít,“ dodává Vlastislav Janík.

Špatné provedení kombinované izolace snižuje požární bezpečnost

Zateplit výškovou budovu hořlavým materiálem při dodržení všech protipožárních předpisů je technicky velmi náročné, a proto jej nedoporučují ani odborníci na požární bezpečnost. Finanční úspora může jen těžko ospravedlnit možná rizika. Toxický kouř, který vzniká při hoření polystyrenu, je životu nebezpečný.

„Udušení a otrávení, to jsou v drtivé většině hlavní příčiny úmrtí při požárech. Nikoli vlastní oheň, ale toxický kouř, zplodiny a nedostatek kyslíku jsou největším zabijákem,“ varuje Zbyněk Valdmann, expert na požární bezpečnost staveb.

Udušení a otrávení, to jsou v drtivé většině hlavní příčiny úmrtí při požárech. Nikoli vlastní oheň, ale toxický kouř, zplodiny a nedostatek kyslíku jsou největším zabijákem.
Izolaci domu zachvátil požár, který se rychle šíří.

I pokud není budova výšková, tak z důvodu požární bezpečnosti musí být přízemní soklová část izolována nehořlavou minerální vatou, aby nedošlo k požárům jako na obrázku vpravo.

Že se něco takového nemůže jen tak stát? Může, nejčastěji kvůli přenesení požáru z hořících popelnic.


„Takové případy se opravdu stávají. Nějací vandalové to zapálili, materiál začal skapávat a vyhořel celý štít. Je dobře, že nová norma nařizuje, že v soklové části musí být protipožární pás, který má zabránit šíření ohně po fasádě,“ uzavírá Vlastislav Janík.

Commentaires


bottom of page