top of page
  • AVMI ČR

Asociace podpořila výzvu „Energetická svoboda“, která usiluje o energeticky bezpečné Česko


Nejlevnější a nejbezpečnější je energie, kterou nepotřebujeme. Výzva „Energetická svoboda“ proto apeluje na politické představitele, aby vytvořili podmínky pro vznik energeticky bezpečné České republiky, která nebude závislá na ruském plynu a ropě. Iniciativa domácnostem nabízí různé možnosti dosažení energetických úspor, které podstatně přispívají k energetické soběstačnosti země. Mezi ty patří renovace budov, využití obnovitelných zdrojů energie či lokální produkce biometanu.

Nejvíce zemního plynu (dvě třetiny) spotřebují české domácnosti na vytápění. „Rodinný dům s podlahovou plochou 150 m2, který není zateplený, spotřebuje až 40 MWh plynu ročně. Tuto extrémní spotřebu lze podstatně snížit zateplením domu,“ říká architektka Marcela Kubů, výkonná ředitelka Asociace výrobců minerální izolace.


Komplexně zatepleno je přitom pouze 25 % rodinných domů v Česku (tj. 400 000 z celkového počtu 1,6 mil.) a 40 % bytových domů. Samotné panelové bytové domy jsou zrekonstruovány z 55 %.


Abychom se postupně zbavili závislosti na fosilních palivech z nestabilních zemí, vyplatí se zateplit stěny, střechu, ale třeba i suterén domu. Komplexní zateplení může přinést 70 % úspory energie, ale vyplatí se i dílčí (menší) opatření – například zateplení střechy, suterénu nebo štítových stěn.


„Jen samotnou renovací budov se ušetří 1,8 miliard kubíků zemního plynu, a to především díky zateplování budov, výměně oken, instalaci rekuperace a optimalizaci zdrojů tepla. Produkcí biometanu lze vyrobit do pěti let 1,3 miliardy kubíků zeleného plynu ročně,“ vypočítává dopady konkrétních opatření na tuzemskou energetiku Martin Sedlák, výkonný ředitel Svazu moderní energetiky, která je iniciátorem výzvy.

Zateplení budov sníží spotřebu plynu ještě před nadcházející zimou

Stát by měl nad rámec současně běžících úspěšných programů, například Zelená úsporám, zavést podporu pro tzv. rychlá opatření. Ty mají za cíl v krátké době snížit spotřebu energií v co největším počtu budov a zároveň umožnit dokončení jejich komplexní renovace v budoucnosti.


„Například zateplením střechy lze tepelné ztráty snížit o 20 %, a to velmi rychle. Foukanou izolací lze zateplit střechu běžného rodinného domu během jednoho dne za 50 až 80 tisíc korun,“ dodává architektka Marcela Kubů.

Ministerstvo životního prostředí proto v nejbližší době plánuje rozšířit nabídku dotací na úspory energií pro domácnosti prostřednictvím administrativně rychlých a jednodušších dotačních programů. Připravuje se proto tzv. „light“ verze dotačního programu Nová zelená úsporám Light (NZÚ Light), který rychlé renovace vedoucí k úsporám umožní.


„Zaměří se na dílčí renovace jako je například zmiňované zateplení střech, které je rychlé a přinést úsporu energií ještě před nadcházející zimou. Zároveň se bude jednat o administrativně velmi jednoduchý program po vzoru kotlíkových dotací, na který dosáhne až 15 000 tisíc domácností ročně,“ uzavírá Marcela Kubů z Asociace výrobců minerální izolace.

コメント


bottom of page