top of page
  • AVMI ČR

Zájem o dotace na zateplení se meziročně zvýšil o 63 %, domácnosti žádají o více peněz na komplexní projekty

O dotaci na zateplení od září 2023, kdy začaly platit nové podmínky programu Nová zelená úsporám, požádalo už přes 4 200 žadatelů: 3 500 majitelů rodinných domů a 700 z řad bytových domů. Zájem se meziročně zvýšil o 63 %. Za stejné období předchozího roku bylo podáno přibližně 2 580 žádostí.

„Ukazuje se, že úpravy programu, které motivují k zateplení a komplexním projektům, jsou správně nastavené.  Mezi hlavní změny patří například zvýšení dotace na kompletní zateplení a zavedení 150tisícového bonusu pro nízkopříjmové domácnosti v bytových domech,“ říká Marcela Kubů z AVMI.

Roste i průměrná požadovaná výše dotace na zateplení

Domácnosti se pouštějí do větších investičních akcí a zateplují více konstrukcí najednou. Svědčí o tom výše požadované dotace. V předchozí výzvě majitelé rodinných domů žádali na zateplení průměrně okolo 340 tisíc korun. Nyní požadují průměrně 545 tisíc korun. Zástupci bytových domů žádali v průměru o 1 460 000 Kč, nyní je to 1 830 000 Kč.


„Navýšení požadované částky ukazuje, že se žadatelé pouštějí do větších komplexních opatření, která jim přinesou největší úspory. Kompletní zateplení je výhodné i z hlediska realizace, protože lze dobře vyřešit napojení jednotlivých vrstev a ploch zateplení a omezit tepelné mosty. Nespornou výhodou je také to, že dům je rozkopaný jen jednou," vysvětluje Marcela Kubů.

 


Počet žádostí o dotaci na zateplení rodinných i bytových domů roste
Vývoj počtu žádostí o dotace na zateplení

Vývoj počtu žádostí o dotace na zateplení rodinných domů a bytových domů

 

Další změny přicházejí

Od 15. února přicházejí další dílčí úpravy programu. Zavádí se nový bonus ve výši až 40 tisíc korun pro žadatele, kteří se rozhodnou zkombinovat instalaci fotovoltaiky se zateplením. Bonus mohou využít i ti, kteří se rozhodnou jen pro dílčí zateplení, například střechy, kudy uniká až 20 % tepla.

106 zobrazení

Comments


bottom of page