top of page
  • AVMI ČR

Dotace na zateplení a fotovoltaiku budou ještě výhodnější

Od 15. února začnou platit nové dotační podmínky programu Nová zelená úsporám, které zvýhodní žádosti o instalaci fotovoltaiky se zateplením bonusem ve výši až 40 tisíc korun. Bonus získají ti, kteří instalují fotovoltaiku a zároveň využijí dotace na dílčí nebo komplexní zateplení.

U dílčího zateplení si mohou žadatelé vybrat jen některé části domu, kudy jim uniká nejvíce tepla. S instalací fotovoltaiky se logicky nabízí využít dotaci na zateplení střechy nebo podlahy půdy, kudy uniká až 20 % tepla.

Po instalaci fotovoltaiky je více než žádoucí do skladby střechy již nezasahovat, proto by tyto konstrukce měly být primárně zateplené.

„Zateplení doporučujeme provést z minerální izolace z důvodu požární bezpečnosti. Minerální izolace je přirozeně nehořlavá a v případě požáru bude bránit jeho šíření, čímž může ochránit obyvatele i jejich majetek," vysvětluje Marcela Kubů z Asociace výrobců minerální izolace.

Podmínkou dílčího zateplení je alespoň 10 % snížení celkové dodané energie do budovy a splnění dalších dílčích parametrů, které vyhodnotí energetický specialista nebo projektant.

Detailnější podmínky jsou na stánkách programu Nová zelená úsporám.


Výše dotace na zateplení se odvíjí od zateplované konstrukce (stěny, střecha, podlaha, okna) a podle úrovně zateplení. Čím více a lépe svůj dům zateplíte, tím větší dotaci získáte.


Tabulka: výše dotace na zateplení domu


120 zobrazení

留言


bottom of page