top of page
  • AVMI ČR

Novela rozúčtování tepla v bytech bude bičem na přetápěné byty a „skrblíky“

Rozúčtování energií v bytových domech bude férovější, pokud bude schválena novela vyhlášky č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům. Novela umožní společenstvím vlastníků (SVJ), družstvům, ale i obcím férověji rozúčtovat náklady na vytápění v závislosti na tom, jestli je dům zateplený či nikoli.


Návrh zavádí tři pásma nastavení poměru základní a spotřební složky. Základní složka poroste v závislosti na zvyšování kvality energetické náročnosti budovy. „Navrhuje pevný poměr v odstupňované výši 30 %, 40 % a 50 % s tím, že dodavatel služeb (správce objektu, společenství vlastníků jednotek, bytové družstvo) může tuto výši až o 20 % navýšit,“ shrnuje architektka Marcela Kubů, ředitelka Asociace výrobců minerální izolace.


Dále návrh zavádí snížení limitu pro dolní hranice při výpočtu spotřební složky o 10 %. Tento posun by měl uspokojit cca 12 % uživatelů, kteří se cítí kvůli následným přepočtům (korekčním dopočtům) znevýhodněni.


Pro dobře zateplené domy, tedy domy v energetické třídě A, B nebo C, novela vyhláška stanovuje základní složku na 50 %. U domů v energetické třídě D a E na 40 %. Nezateplené domy nebo domy, u kterých není známá energetická třída (nemají zpracovaný průkaz energetické náročnosti), je navržena základní složka na 30 %. Tuto hodnotu může společenství vlastník, družstvo či obec nastavit vyšší, a to maximálně o 20 %.


Podle novely tak u zateplených domů budu základní složka tvořit 50 % až 70 % nákladů a zbytek bude spotřební složka, tedy část, kterou domácnosti sami ovlivňují svým (ne)hospodárným chováním. U nezateplených domů to bude naopak: základní složka bude 30 až 50 % a druhá část bude složka spotřební.

Novela tak umožní nezatepleným domům zvýšit skutečnou spotřebu domácnosti – tzv. spotřební složku – až na 70 %. V současnosti činí základní složka 30 % až 50 % nákladů na vytápění, zbytek je spotřební složka, a to bez ohledu na stav zateplení domu.


Tento „nepružný“ model vedl řadu bytových jednotek k nehospodárnému chování, resp. některé domácnosti neměly motivaci k úsporám. Ti, kteří svoje byty přetápěli, tak věděli, že učet za zimní tropy jim z velké části zaplatí sousedé ze společné kasy. Zrovna tak lze ale znevýhodnit praxi cíleného nevytápění bytů, kdy uživatelé topí minimálně a nechávají se přes zeď vyhřívat ze sousedních bytů.


„Pro kvalitně zateplené domy bude výhodnější mít základní složkou vyúčtování na maximum, tedy 50-70 %, protože vyšší procento zohledňuje minimální tepelné úniky domu. Naopak u nezateplených domů je férovější snížit základní složku na 30 %, protože v těchto domech jsou nejvyšší tepelné úniky, tedy enormní spotřeba tepla, kterou mohou jednotlivé domácnosti snížit svým šetrným (úsporným) chováním, “ vysvětluje Marcela Kubů.

Nejférovější a zároveň minimálně kapsu zatěžující je v domech mimořádně úsporných, které zamezují zbytečným tepelným únikům. Bytové domy lze velmi kvalitně dodatečně zateplit a posunout je tak až o několik tříd výše. Nejvýhodnější je provést kompletní rekonstrukci, která zahrnuje nejen zateplení stěn a střechy, ale i výměnu oken a dveří. Obrázek níže ukazuje, kudy z domu uniká nejvíce tepla a které domácnosti teplenými úniky nejvíce trpí.


Vyplatí se investovat i do dalších energetických opatření, například instalaci fotovoltaických panelů na střechu, které mohou ohřívat užitkovou vodu (TUV) či nový úspornější otopný systém. K dispozici je řada dotačních programů, která značně zkracují dobu návratnosti


Novela vyhláška prozatím ponechává použití korekce zohledňující polohu bytu, a tím rozdílnou náročnost na jejich vytápění a nově zavádí možnost uvedení měrné spotřeby tepla nejen v GJ, ale také MWh.

71 zobrazení

Comments


bottom of page