top of page
 • AVMI ČR

Nové podmínky pro zateplení s dotací Nová zelená úsporám

V září 2023 bude spuštěná nová dotační výzva na zateplení rodinných i bytových domů, která bude administrativně jednodušší a dostupnější širšímu okruhu zájemců. Komplexní zateplení domů bude výhodnější než dříve. Dotace bude od 600 Kč do 1.900 Kč, podle způsobu zateplení a typu budovy (rodinný dům, bytový dům, obecní bytový dům).

Nově budou moci o bonusovou dataci až150 tisíc korun žádat i nízkopříjmové domácnosti žijící v bytech (bytovém domě).

Dotace na zateplení bude nejen pro majitele rodinných domů, bytových domů ve vlastnictví společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ) a bytových družstev (BD), ale také obcí.

Jak změny programu Nová zelená úsporám ovlivní zateplování budov?


SVJ a bytová družstva (BD)

 • Zvýhodněné budou komplexní rekonstrukce.

 • Navýší se jednotkové náklady na dílčí zateplení.

 • Nízkopříjmové domácnosti získají až 150 tisíc korun navíc (nad rámec standardní dotace), a sníží si tak poplatky do fondu oprav. Mezi nízkopříjmové domácnosti patří důchodci, invalidní důchodci a domácnosti pobírající příspěvek na bydlení. Ministerstvo předpokládá, že tímto krokem se zmírní nebo úplně odstraní obava některých domácnosti z nákladů spokojených na zateplení domu.

 • Dotace bude poskytnuta zálohově dopředu, což znamená že SVJ nebo BD si nemusí brát tak vysoký úvěr, případně mohou i poskytnutou zálohu použít jako mimořádnou splátku a snížit si tím úroky.

 • Žádosti budou zjednodušené a po provedení akce už nebude nutné dokládat faktury.

 • Dotace na projekt 50.000 Kč.

 • Dotace na sanaci podkladů před kontaktním zateplením fasády a opravy balkónů.


Jak bude v praxi probíhat žádost a vyplácení bonusové dotace 150 tisíc korun?

 • SVJ nebo družstvo zažádá o dotaci a ve své žádosti doloží počet vlastníků, kteří splňují podmínky nízkopříjmovosti.

 • Dotace bude vyplacena formou zálohy (dopředu před zateplením).

 • Dotace pak bude navýšena o bonus, který může dosáhnou částky až 150 tisíc Kč na jednu domácnost s nižšími příjmy (důchodci, invalidní důchodci, domácnosti pobírající příspěvek na bydlení).

 • Výše bonusu závisí na rozsahu realizovaného zateplení a na podlahové ploše bytů, které do nízkopříjmovosti spadají.

 • Na komplexní opatření, kdy dům nechá provést více zásahů (např. zateplení stěn a střechy, výměna oken ), bude vyšší jednotková dotace.

 • Po skončení úprav odpadne povinnost dokládat faktury


Bytové domy ve vlastnictví obcí

 • Dotace pokryje až 75 % nákladů, které obec do úsporných opatření vloží.

 • V případě komplexního řešení energetických úspor se navýšení jednotkové dotace. Obce získají až 1.900 Kč na m2 zateplované plochy stěn a střech.

 • Vyplacení dotace proběhne ex-post, tedy po ukončení projektu.

 • Odpadá nutnost předkládat faktury.

 • Dotace na projekt 70.000 Kč.

 • Dotace na sanaci podkladu před kontaktním zateplením fasády a opravy balkónů a lodžií.


Rodinné domy

 • Dotace pokryje až 50 % nákladů na renovaci. Na zateplení je možné získat až 950 tisíc korun.

 • Na zateplení lze dostat od 600 Kč až do 1.300 Kč na m2 zateplované plochy stěn a střech.

 • Zvýhodněné jsou komplexní renovace, na které lze získat až o 30 % vyšší dotaci.

 • Výměna plynových kotlů starších dvaceti let a elektrokotlů za tepelné čerpadlo bude umožněná v případě alespoň částečně zatepleného domu, tj. dosahující minimálně úrovně D klasifikační třídy energetické náročnosti budovy.

 • Dotace na projekt 25.000 Kč.


„Pokud dům nesplňuje minimální požadovanou úroveň energetické náročnosti, může domácnost využít kombinaci podpory se zateplením v rámci jedné žádosti o podporu, říká Petr Valdman ze Státního fondu životního prostředí. V případě špatně zateplených domů nemusí teplo vyrobené tepelným čerpadlem stačit k dostatečnému tepelnému komfortu a pro obyvatele domu to může znamenat přidané náklady na přitápění elektřinou. Teoreticky by se pak mohlo stát, že by žadatelé platili za elektřinu více, než kdyby topili plynem."

Obecné změny (platné pro všechny typy budov)

 • Uznatelné budou výdaje, které proběhly po 1. lednu 2021.

 • 10% bonifikace pro lokality sociálně znevýhodněných obcí s rozšířenou působností (ORP).

262 zobrazení

Kommentare


bottom of page