top of page
  • AVMI ČR

AVMI uzavřela nová partnerství

AVMI od roku 2023 rozšíří řady členů Svazu moderní energetiky (SME) a Svazu průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR).


AVMI a Svaz moderní energetiky se společně zaměří na posílení informačního povědomí o tématu kvalitních renovací budov či doporučení pro aktualizaci podpůrných programů, jakým je například úspěšná Nová zelená úsporám.

Společně se Svazem průmyslu a dopravy ČR se budeme soustředit na transpozici evropské legislativy do českých předpisů, která může pomoci českým domácnostem k trvalým úsporám energie a kvalitnímu bydlení.

37 zobrazení

Comments


bottom of page