top of page
  • AVMI

Reakce na lživý článek „Chystáte se zateplovat minerální vatou? Buďte opatrní, může i zabít.“

Dne 3.6. 2019 byl na webu instory.cz zveřejněný článek „hystáte se zateplovat minerální vatou? Buďte opatrní, může i zabít“.

AVMI požádala redakci instory.cz o okamžité stažení článku z webu, neboť se zakládá na nepravdivých informacích a odkazuje se na obskurní studii.


Jelikož obsah článku poškozuje členy AVMI a může u široké veřejnosti vyvolat neoprávněné obavy, podala AVMI dne 7.6. 2019 trestní oznámení.

Zdroj informací, pochybný přístup autora článku ke zpracování tématu

Publikace EUTODAY, která je v článku zmíněna, není oficiální publikací EU. Je to webová stránka, kterou vytvořil pan Gary Cartwright, britský státní příslušník a údajně i novinář (ačkoli pan Cartwright není registrován jako akreditovaný novinář v oficiálním seznamu Evropské komise). Pan Cartwright je redaktorem a přispěvatelem těchto webových stránek, pro které napsal sérii článků, v nichž zpochybňuje bezpečnost minerální vlny.

Při psaní svých článků se nás pan Cartwright nikdy nepokusil kontaktovat, resp. naše evropské kolegy. Nebyli jsme tedy schopni mu poskytnout odkazy na řadu recenzovaných vědeckých článků, které potvrzují bezpečnost izolačních výrobků z minerální vlny. V důsledku toho jsou jeho tvrzení věcně naprosto nepodložená a velmi zavádějící.

Evropská asociace výrobců minerální izolace Eurima autora požádala, aby svá tvrzení opravil a nabídla mu také schůzku k projednání jeho obav. Pan Cartwright však na nabídku nikdy neodpověděl. Jeho tvrzení a články lze tady považovat za účelově zavádějící nedosahující základních novinářských standardů.

Manipulativní porovnání s azbestovými vlákny

Pokud jde o tvrzení pana Cartwrigha, která se opírají o podobnost s azbestovými vlákny, což je zmíněno v samotné studii, tato jeho tvrzení jsou naprosto smyšlená. Vlákna minerální vlny a azbestová vlákna jsou chemicky, morfologicky a toxikologicky odlišná.


I když mohou mít některé povrchní podobnosti, uznávané vědecké výsledky potvrzují, že azbest představuje vážná zdravotní rizika, zatímco minerální vlna nikoliv.

Minerální vlákna jsou bezpečná

Uživatelé izolace z minerální vlny si mohou být jisti bezpečností a zdravotní nezávadností těchto izolačních výrobků. Mezi roky 1988 a 2002 se realizovaly rozsáhlé studie dopadů minerální vlny na zdraví člověka v reálných podmínkách, které připravily skutečně nezávislé instituce.

Studie zkoumaly zdravotní stav více jak 40 tisíc pracovníků ve stavebnictví po celé Evropě a ve Spojených státech. Závěry byly součástí hodnocení Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC), která patří pod Světovou zdravotnickou organizaci (WHO).

Výsledky studií jednoznačně potvrdily, že v důsledku pravidelného kontaktu s našimi výrobky nedochází ke zvýšení počtu nemocí z povolání. Na základě těchto studií byla vlákna minerální vlny ještě v roce 2002 vyňatá ze seznamu karcinogenů!

Pro reálnější představu doplňujeme, že minerální vlákna jsou klasifikována agenturou IARC na stejné úrovni jako čaj, káva nebo vitamín K.

EU klasifikace výrobků z minerálních vláken

Pokud jsou splněna určitá kritéria biologické rozložitelnosti, klasifikační systém EU posledních 20 let považuje vlákno z minerální vlny jako nekarcinogenní (v souladu s Nařízením EU 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí – Note Q).


Navíc, vlákna z minerální vlny, která splňují kritéria biologické rozpustnosti, jakož i pojivové látky (jsou-li používány) podléhají jednomu z nejpřísnějších režimů chemických látek na světě, takzvanému nařízení EU REACH.

Více informací se můžete dočíst například zde:

bottom of page