top of page
  • AVMI

Na tloušťce izolace se nevyplatí šetřit

Že mohu ušetřit? Děkuji, ale nechci. Tak se chová řada stavebníků v okamžiku, kdy si mohou do budoucna snížit účty za energie. Z průzkumu Asociace výrobců minerální izolace totiž vyplynulo, že stavebníci sice věnují velkou pozornost výběru vhodného materiálu (86 procent), ale jen necelá pětina (17 procent) majitelů rodinných domů má svoji nemovitost dostatečně zateplenou izolací o tloušťce 16 centimetrů a více.

Přitom platí pravidlo, že zateplovat izolací pod 15 centimetrů tloušťky se prakticky nevyplatí. Smysluplné je zateplovat izolacemi nad 16 cm. Z hlediska tepelných úspor nejsou menší tloušťky ekonomicky optimální. Odborník na rozpočty staveb ze společnosti Trigema vysvětluje proč.


„Pokud zvýšíme tloušťku izolace z 10 na 15 cm, náklady se zvýší jen o 8 procent. Pokud tloušťku zvýšíme na dvojnásobek, tak vzrostou jen o 20 procent. Cena izolantu z minerální vaty představuje zhruba asi třetinu z celkových nákladů na zateplení,“ vysvětluje Vlastislav Janík.

Tloušťka izolace by měla být nejméně 15 cm.

Jakou tloušťku nejlépe zvolit? Zateplení by mělo být ekonomicky optimální. To znamená, že investice do zateplení musí mít rozumnou návratnost formou budoucích tepelných úspor. Tloušťka izolace se tedy může u jednotlivých typů budov lišit. Odvíjí se od materiálu a tloušťky zateplované stěny. Proto by zateplení měla navrhnout odborná firma, která přesně spočítá správnou tloušťku s ohledem na typ stavby a plánované tepelné úspory. Smysluplné je zateplovat izolacemi nad 16 cm.

Pokud stavebník zvolí nedostatečnou tloušťku, tedy méně než 16 cm, pozdější přidání izolace je technologicky problematické a také nákladné. „Nejenže ihned nedocílí očekávaných energetických a finančních úspor a zvýšení komfortu bydlení, ale případné dodatečné doplnění izolačního materiálu je velmi nákladné a někdy není ani technicky proveditelné,“ dodává Vlastislav Janík.

Na kvalitě prací a tloušťce izolantu nejvíce záleží

Většina nákladů jsou fixní, například lepidla nebo omítky.

Jestliže třetinu stojí izolační materiály, tak to znamená, že nejdražší je na zateplování cena práce a v kombinaci s dalšími materiály potřebnými pro realizaci fasády. To znamená zpracování projektu, řemeslnou práci, lepidla, perlinky, omítky, barvy, lešení a tak podobně. Tyto náklady jsou fixní bez ohledu na to, zda se použije izolant o tloušťce pěti, nebo 16 centimetrů.

Na kvalitě provedení zateplení se nevyplatí šetřit.
„Já vždycky lidem říkám, že nemá cenu jako šetřit na tloušťce materiálu, protože tloušťka ovlivní celkové náklady jen minimálně. Navíc tlustší izolant šetří náklady na vytápění. Na práci také nemá smysl šetřit, protože špatně provedené zateplení znehodnotí celou investici,“ vysvětluje Vlastislav Janík.

Jak tedy při návrhu zateplení správně postupovat?

Odborníci doporučují si nechat nejdříve zrealizovat stavebně-technický průzkum. Na základě toho lze zvolit vhodný izolant a pomocí výpočtů i jeho tloušťku. Tloušťka izolačního materiálu vychází z normy, která zohledňuje tepelný odpor konstrukce.

Také záleží na tom, v jakém standardu, například nízkoenergetickém (viz obrázek pasivního domu), chce investor stavbu mít. Tam se můžeme pohybovat v tloušťkách 25-30 cm. Na panelácích a novostavbách se používá 16-18 cm.

Pasivní dům musí mít izolaci tlustou 25-30 cm.

Výběr může ovlivnit řada dalších faktorů, například pokud jde výškovou budovu, kde se musí počítat s protipožární ochranou, nebo o starší zástavbu, kde je potřeba počítat s řadou možných komplikací.

„Cena není až tak rozhodující, vezmeme-li v úvahu, že zateplovací systém se dělá na 25-30 let. Pokud bude zateplení kvůli lepším tepelněizolačním vlastnostem o něco dražší, nemá smysl se tím zabývat, protože investice se mi vrátí v nižších nákladech na otop,“ dodává Vlastislav Janík.

Nejlevnější firma neznamená dobrá firma

Kromě volby správné tloušťky izolace je třeba si dobře vybrat realizační firmu. Byť je možné si udělat zateplení svépomocí, obecně to nelze doporučit, protože nezkušený stavebník se může dopustit řady chyb.

O výběru firmy by kromě ceny měly rozhodnout ověřitelné reference. Nízká cena totiž může znamenat i nízkou kvalitu provedení. O tom, že nejlevnější neznamená výhodný, se přesvědčili ve společnosti Trigema při výběru subdodavatelů.

„Nejlevnější firma chce rychle získat zakázku, ale neřeší kvalitu a pak s tím jsou samozřejmě problémy. Cena nám toho až tak moc neřekne, pokud si neověříme reference dané firmy,“ vysvětluje stavbyvedoucí Petr Klepáček ze společnosti Trigema.

Na výběru stavební firmy záleží: levná neznamená dobrá.

Dalším kritériem při výběru by měl být systém řešení reklamací. I u kvalitně odvedené zakázky se totiž mohou objevit menší vady nebo dojít k poškození fasády z jiného důvodu. Je nepřípustné, aby vyřízení opravy trvalo více než měsíc.

„Naše firma má na reklamace samostatné oddělení, který se snaží pružně řešit jakoukoliv reklamaci, má to zajetý systém tak, aby byla reklamce do 30 dnů odstraněná,“ uzavírá Petr Klepáček.

Odborníci doporučují: Při volbě izolačního materiálu se nevyplatí šetřit na tloušťce a kvalitě izolace. Možná úspora je vzhledem k celkovým nákladům zanedbatelná. Vyplatí se vybrat ověřenou firmu, byť třeba dražší. Řešit reklamace či vady u levného, ale nekvalitního dodavatele, může být zpětně velmi obtížné. Případné nedostatky se totiž mnohdy objeví až po delší době.

Comments


bottom of page