top of page
  • AVMI

ČOI: Uváděné vlastnosti u čtyř izolačních výrobků neodpovídaly skutečnosti

(Praha, 9. prosinec 2019) Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly zaměřené na tepelně izolační výrobky pro stavebnictví. Jednalo se o průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny a výrobky z pěnového polystyrenu. Celkem zkontrolovala 57 výrobků a u 36 zjistila nedostatky. Přestože většina pochybení byla formálního charakteru, tak testy provedené akreditovanou laboratoří prokázaly, že některé polystyrenové izolace nesplňují výrobcem deklarované vlastnosti.

Česká obchodní inspekce provedla kontroly tepelně izolačních výrobků pro stavebnictví, které by při uvádění na trh měly splňovat požadavky příslušného nařízení na stavební výrobky a harmonizovaných norem. Jedná se o průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny nebo z pěnového polystyrenu, které se používají pro tepelnou izolaci budov.


V rámci této celostátní akce inspektoři uskutečnili 49 kontrol, při kterých zkontrolovali 57 výrobků. Nedostatky zjistili u 36 z nich. Nejčastěji se jednalo o administrativní chyby ve značení CE, kde u stavebních výrobků musí označení CE obsahovat i další informace uvedené v nařízení a deklarování vlastností.


U 14 kusů tepelně izolačních výrobků byly provedeny zkoušky akreditovanou laboratoří, kdy 4 polystyrenové izolace neodpovídaly výrobcem deklarovaným vlastnostem. Jednalo se například o součinitel tepelné vodivosti nebo propustnost vodní páry.

Česká obchodní inspekce uložila za porušení právních předpisů 7 kontrolovaným subjektům na místě pokuty v celkové výši 60 000 Kč. Dále bylo zahájeno 5 správních řízení.


144 zobrazení

תגובות


bottom of page