21.10.2019

Autor:

Z experimentů vyplynulo, že z hlediska toxicity jsou extrémně nebezpečné PIR a PUR pěny. Kilogram takového materiálu může vytvořit smrtelnou koncentraci v prostoru o objemu obývacího pokoje. Velmi toxické jsou také zplodiny z fenolické pěny a expandovaného polystyrenu...

21.8.2019

Autor:

Import nekvalitních výrobků z východu Evropy se netýká jen potravin, ale i stavebních materiálů. Na česko-slovenském trhu se prodávají nekvalitní izolační materiály zejména z Ukrajiny a jiných států bývalého Sovětského svazu. Na Slovensku obchodní inspekce zjistila, že...

1.8.2019

Autor:

Přepočet deklarovaných hodnot součinitele tepelné vodivosti na hodnoty výpočtové podle ČSN EN ISO 10 456. 

Hlavním kritériem na obalové konstrukce je součinitel prostupu tepla U [W/(m².K)], který je uvedený v normě ČSN 73 0540 - 2 [1] jako maximální hodnota. Proto všech...

7.6.2019

Autor:

Dne 3.6. 2019 byl na webu instory.cz zveřejněný článek "Chystáte se zateplovat minerální vatou? Buďte opatrní, může i zabít".

AVMI požádala redakci instory.cz o okamžité stažení článku z webu, neboť se zakládá na nepravdivých informacích a odkazuje se na obskurní studii...

Provětrávané fasády, zelené střechy, minerální izolace, nekalé praktiky, polystyren, PUR pěny, tepelná izolace.

16.4.2019

Autor:

Pozor na podvodné inzeráty vychvalující PUR pěny. Názvy jako "chytrá izolace" mohou být jen reklamní trik. Srovnání na základě faktů a měření. Firma HONTER musí podle soudního příkazu klamavou reklamu stáhnout.

16.4.2019

Autor:

Chyby při zateplování ETICS, kotvení izolace, lepení izolace, volba izolace, stavební dozor, minerální izolace, protipožární ochrana

15.4.2019

Autor:

Při volbě izolačního materiálu se nevyplatí šetřit na tloušťce a kvalitě izolace. Možná úspora je vzhledem k celkovým nákladům zanedbatelná.

11.4.2019

Autor:

Požární bezpečnost staveb, minerální izolace, zateplení budov.

11.4.2019

Autor:

Kombinovat minerální vatu a polystyren se u bytových domů nevyplatí. Z důvodu požární bezpečnosti a kvality provedení je lepší je si vybrat jeden materiál. V případě výškových bytových domů to musí být minerální izolace.

Please reload

Asociace výrobců minerální izolace, z.s.

L 66352 vedená u Městského soudu v Praze,
zapsáno dne 9. 8. 2016
Praha 10-Vršovice, Kubánské náměstí 1391/11