Asociace výrobců minerální izolace, z.s.

L 66352 vedená u Městského soudu v Praze,
zapsáno dne 9. 8. 2016
Praha 10-Vršovice, Kubánské náměstí 1391/11

Požární bezpečnost při zateplování staveb

04/11/2019

Přemýšlíte nad zateplením nebo již máte zatepleno, ale nestačí to? Nezapomeňte si vybrat izolační materiál tak, abyste byli v bezpečí v případě požáru. Je třeba také dodržet příslušné normy nejen kvůli ochraně zdraví, ale i kvůli kolaudaci. 

 

Protipožární standardy řeší norma Požární bezpečnost staveb (ČSN 73 0810). Její novela z roku 2016 upravuje podmínky pro zateplování obytných budov tak, aby se snížila pravděpodobnost šíření ohně přes venkovní tepelnou izolaci. Cílem je zabránit šíření požáru jako v případě obytného domu na obrázku. Podrobnější informace získáte na specializovaném webu zde.

 

 

Oproti minulosti je třeba u zateplovaných budov aplikovat širší požární pásy z minerální izolace, které jsou rozšířeny z 0,5 na 0,9 metru. Pásy musí být umístěny nad soklem, okny a atikou domu, a to včetně nejvyššího podlaží kvůli eliminaci rizika vzplanutí střech.

 

Výjimku tvoří rodinné domy a jednopodlažní budovy, u kterých nejsou protipožární pásy nutné. Budovy do 12 m požární výšky musí mít zabezpečený pouze sokl zateplovacího systému.

 

Rozsah požadavků se nově dělí do čtyř  různých kategorií podle požární výšky viz příloha níže.

 


Revize normy platí pro nově i opětovně zateplované budovy 
Další zásadní změnou je, že protipožární norma platí nejen pro nově zateplované budovy (ať již jde o zateplení novostavby nebo dodatečné zateplení stávajícího objektu), ale i pro objekty, které se zateplují znovu. Původní znění protipožární normy bylo totiž komplikované a nejednoznačné.

 

„V praxi pak následkem této nejednoznačnosti vznikala řada komplikací kvůli rozdílnému výkladu jednotlivých článků mezi projektanty, ale i jednotlivými pracovišti státního požárního dozoru. Nově jsou proto zrušeny zvláštní požadavky na dodatečné zateplení. Požadavky jsou stejné bez ohledu na to, zda jde o zateplení při výstavbě novostavby, nebo o dodatečné zateplení stávajícího objektu,“ vysvětluje Marcela Kubů. 

 

Více informací získáte na specializovaném webu zde.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Nejlepší příspěvky

Toxicita kouře izolačních materiálů: některé při požáru produkují smrtící koktejl jedů

1/10
Please reload

Nejnovější příspěvky
Please reload

Následujte nás
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square