Asociace výrobců minerální izolace, z.s.

L 66352 vedená u Městského soudu v Praze,
zapsáno dne 9. 8. 2016
Praha 10-Vršovice, Kubánské náměstí 1391/11

PRO ODBORNÍKY: STUDIE A POZIČNÍ DOKUMENTY

Asociace se podílí na řadě odborných publikací, tvorbě oborových norem a realizaci průzkumů a analýz. Níže naleznete dokumenty a články, které jsou svým zaměřením určeny zejména odborné veřejnosti.

10/21/2019

Z experimentů vyplynulo, že z hlediska toxicity jsou extrémně nebezpečné PIR a PUR pěny. Kilogram takového materiálu může vytvořit smrtelnou koncentraci v prostoru o objemu obývacího pokoje. Velmi toxické jsou také zplodiny z fenolické pěny a expandovaného polystyrenu...

08/01/2019

Přepočet deklarovaných hodnot součinitele tepelné vodivosti na hodnoty výpočtové podle ČSN EN ISO 10 456. 

Hlavním kritériem na obalové konstrukce je součinitel prostupu tepla U [W/(m².K)], který je uvedený v normě ČSN 73 0540 - 2 [1] jako maximální hodnota. Proto všech...

04/16/2019

Pozor na podvodné inzeráty vychvalující PUR pěny. Názvy jako "chytrá izolace" mohou být jen reklamní trik. Srovnání na základě faktů a měření. Firma HONTER musí podle soudního příkazu klamavou reklamu stáhnout.

04/16/2019

Chyby při zateplování ETICS, kotvení izolace, lepení izolace, volba izolace, stavební dozor, minerální izolace, protipožární ochrana

04/15/2019

Při volbě izolačního materiálu se nevyplatí šetřit na tloušťce a kvalitě izolace. Možná úspora je vzhledem k celkovým nákladům zanedbatelná.

04/11/2019

Požární bezpečnost staveb, minerální izolace, zateplení budov.

04/11/2019

Kombinovat minerální vatu a polystyren se u bytových domů nevyplatí. Z důvodu požární bezpečnosti a kvality provedení je lepší je si vybrat jeden materiál. V případě výškových bytových domů to musí být minerální izolace.

06/25/2018

Firma HONTER nesmí uveřejňovat nepravdivá srovnání minerální izolace a stříkané pěnové izolace. Asociace zabránila nekalosoutěžnímu jednání.

12/12/2017

V srpnu 2016 vstoupila v platnost revidovaná norma ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení a s ním se výrazně změnil přístup v zateplování budov. Tento článek reaguje na vzniknuvší situaci a nutnost měnit složení zateplovacích systémů, zejména u nej...

06/29/2017

  • Novelizovaná pravidla pro požární bezpečnost staveb účinněji zamezují šíření ohně po venkovním zateplení budov.

  • Hořlavé materiály lze podle norem využít do určité výšky jen při splnění určitých podmínek. Slabinou je správná aplikace hořlavých materiálů při rea...

05/10/2017

Evropské sdružení výrobců minerální izolace EURIMA dokončilo celoevropský projekt zabývající se stárnutím minerální izolace zabudované před více než dvaceti lety v různých budovách a aplikacích.

Zadání projektu

S narůstající poptávkou po vyšší životnosti stavebních výrob...

02/08/2017

Revize ETAG 004 přinesla změny v posuzování ochrany proti hluku vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS). Podle této revize může mít ETICS pozitivní nebo negativní vliv na vzduchovou neprůzvučnost stěny, na kterou byl aplikován. V článku uvádíme postup stanov...

09/11/2015

Asociace výrobců minerální izolace provedla průzkum mezi projektanty a popsala jednotlivé možnosti postupu výpočtu a stanovení návrhových hodnot součinitele tepelné vodivostia rozdíly mezi nimi.

1. Způsoby výpočtu, stanovení návrhových hodnot součinitele tepelné vodivos...

Please reload

Další zprávy naleznete v sekci Novinky.