Asociace výrobců minerální izolace, z.s.

L 66352 vedená u Městského soudu v Praze,
zapsáno dne 9. 8. 2016
Praha 10-Vršovice, Kubánské náměstí 1391/11

21.10.2019

Autor:

Z experimentů vyplynulo, že z hlediska toxicity jsou extrémně nebezpečné PIR a PUR pěny. Kilogram takového materiálu může vytvořit smrtelnou koncentraci v prostoru o objemu obývacího pokoje. Velmi toxické jsou také zplodiny z fenolické pěny a expandovaného polystyrenu...

1.8.2019

Autor:

Přepočet deklarovaných hodnot součinitele tepelné vodivosti na hodnoty výpočtové podle ČSN EN ISO 10 456. 

Hlavním kritériem na obalové konstrukce je součinitel prostupu tepla U [W/(m².K)], který je uvedený v normě ČSN 73 0540 - 2 [1] jako maximální hodnota. Proto všech...

16.4.2019

Autor:

Pozor na podvodné inzeráty vychvalující PUR pěny. Názvy jako "chytrá izolace" mohou být jen reklamní trik. Srovnání na základě faktů a měření. Firma HONTER musí podle soudního příkazu klamavou reklamu stáhnout.

16.4.2019

Autor:

Chyby při zateplování ETICS, kotvení izolace, lepení izolace, volba izolace, stavební dozor, minerální izolace, protipožární ochrana

15.4.2019

Autor:

Při volbě izolačního materiálu se nevyplatí šetřit na tloušťce a kvalitě izolace. Možná úspora je vzhledem k celkovým nákladům zanedbatelná.

11.4.2019

Autor:

Požární bezpečnost staveb, minerální izolace, zateplení budov.

11.4.2019

Autor:

Kombinovat minerální vatu a polystyren se u bytových domů nevyplatí. Z důvodu požární bezpečnosti a kvality provedení je lepší je si vybrat jeden materiál. V případě výškových bytových domů to musí být minerální izolace.

25.6.2018

Autor:

Firma HONTER nesmí uveřejňovat nepravdivá srovnání minerální izolace a stříkané pěnové izolace. Asociace zabránila nekalosoutěžnímu jednání.

12.12.2017

V srpnu 2016 vstoupila v platnost revidovaná norma ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení a s ním se výrazně změnil přístup v zateplování budov. Tento článek reaguje na vzniknuvší situaci a nutnost měnit složení zateplovacích systémů, zejména u nej...

29.6.2017

Autor:

  • Novelizovaná pravidla pro požární bezpečnost staveb účinněji zamezují šíření ohně po venkovním zateplení budov.

  • Hořlavé materiály lze podle norem využít do určité výšky jen při splnění určitých podmínek. Slabinou je správná aplikace hořlavých materiálů při rea...

Please reload

Nejlepší příspěvky

Toxicita kouře izolačních materiálů: některé při požáru produkují smrtící koktejl jedů

21/10/2019

1/7
Please reload

Nejnovější příspěvky
Please reload

Hledání podle štítků